Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

4 Kui kuvatakse , valige

4 Kui kuvatakse , valige nupp [Networking…] (Võrgundus ...). 9 Kui te ei märkinud juhist 3 järgides aknas [Media Sharing] (Meediumi ühiskasutus) ruutu [Share my media] (Jaga minu meediumi), märkige see ja seejärel valige [OK]. Kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Kuvatakse aken [Network and Sharing Center] (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus). 5 Valige suvand [Customize] (Kohanda). Kuvatakse aken [Set Network Location] (Määra võrgu asukoht). 6 Märkige ruut [Private] (Privaatne) ja valige suvand [Next] (Järgmine). 7 Kontrollige, et säte [Location type] (Asukoha tüüp) on [Private] (Privaatne) ja seejärel klõpsake nuppu [Close] (Sule). 8 Kontrollige, et aknas [Network and Sharing Center] (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus) kuvatakse sätet [Private network] (Privaatvõrk) ja seejärel sulgege aken. 10 Valige suvandi [Share my media to:] (Anna minu meediumid ühiskasutusse:) kõrval nupp [Settings…] (Sätted ...). 11 Märkige ruut [Allow new devices and computers automatically] (Luba automaatselt uued seadmed ning arvutid) ja valige [OK]. Märkus Eemaldage sellest ruudust märge, kui olete kontrollinud, et vastuvõtja saab serveriga ühenduse ja esitab selles olevat helisisu. 12 Värskendage serverite loendit. Kui seadistamine on valmis, värskendage vastuvõtja serverite loendit ja valige loendist see server. Lisateavet serveri valimise kohta saate jaotisest „Serveriloendi värskendamine” (lehekülg 60). Serveriloendi värskendamine Kui te ei leia loendist soovitud serverit või lisasite koduvõrku uue serveri, värskendage serveriloendit. 1 Vajutage serveriloendi kuvamise ajal suvandit OPTIONS. 2 Valige Refresh ja vajutage seejärel . Kuvatakse värskendatud serveriloend. Nõuanne Vastuvõtja salvestab viis viimati ühendatud serverit ja kuvab need loendis esimesena. Serveriloendis saab kuvada kuni 20 serverit. 60 EE

Serveri kustutamine loendist 1 Valige serveriloendi kuvamise ajal kustutada soovitud server ja seejärel vajutage nuppu OPTIONS. Kuvatakse valikumenüü. 2 Valige Delete ja vajutage seejärel suvandit . Teleriekraanil kuvatakse kinnitusteade. 3 Valige OK ja vajutage seejärel suvandit . Kuvatakse teade „Completed” ja valitud server kustutatakse. Märkus Server kuvatakse loendis uuesti ka pärast kustutamist, kui vastuvõtja selle võrgust leiab (näiteks serveriloendi värskendamisel). Serveris oleva helisisu kuulamine Vastuvõtjaga saate kuulata serveris olevat sisu, mis on vormingus MP3, Linear PCM, WMA, FLAC või AAC*. Selles vastuvõtjas ei saa kuulata autoriõiguste kaitsesüsteemiga DRM (Digital Rights Management) helisisu. * Vastuvõtja suudab esitada ainult laiendiga .m4a, .mp4 või .3gp AAC-faile. Server See vastuvõtja HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X 1 Vajutage nuppu HOME NETWORK. Teleriekraanil kuvatakse serveriloend. Kui teleriekraanil kuvatakse viimane valitud üksus (esitusloend, album, kaust vms), vajutage mitu korda nuppu RETURN O, kuni kuvatakse serveriloend. Kui kuvatakse teade „No server is available” või loendis olev server pole saadaval, vajutage suvandit OPTIONS. Valige suvand Refresh ja seejärel vajutage nuppu . Kuvatakse värskendatud serveriloend. Nõuanne ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x Võite ka valida avamenüü üksuses Listen suvandi HOME NETWORK. 2 Valige server, milles on esitada soovitud sisu. Teleriekraanil kuvatakse sisu loend. Märkus Kui serveriseade toetab standardit Wake-on-LAN, lülitab vastuvõtja serveri automaatselt sisse. Kui server ei toeta standardit Wake-on-LAN, lülitage server eelnevalt sisse. Funktsiooni Wake-on-LAN sätete või kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege serveri kasutusjuhendit või abi. Võrgufunktsioonide kasutamine 61 EE