Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

3 Valige soovitud üksus

3 Valige soovitud üksus (esitusloend, album, kaust vms) ja seejärel vajutage nuppu . Kui kuvatakse veel mõni üksus, korrake seda toimingut, vähendades valikuid seni, kuni kuvatakse soovitud üksus. Kuvatud üksused olenevad ühendatud serverist. 4 Valige soovitud fail ja seejärel vajutage nuppu . Taasesitus algab. Veenduge, et vastuvõtja kõlarist esitatakse heli. Märkused • Teleriekraanil kuvatakse ka failid, mida vastuvõtja ei suuda esitada. Esitatavate failide loendit ei saa sortida. • Sellise faili nime kohal, mida ei saa esitada, kuvatakse märk ! ja fail jäetakse esitamisel vahele. • Kui tõmbate toitejuhtme seinakontaktist välja, siis ei jätkata esitamist viimasest valitud üksusest. • Palju helifaile sisaldavat kausta sirvides võib vastuvõtjal üksuste kuvamiseks mõnevõrra aega kuluda. Sellisel juhul võite kasutada võtmesõna otsingut (lehekülg 72). Nõuanded • Kui valite kausta (näiteks esitaja või žanri kausta) ja vajutate seejärel nuppu N, esitab vastuvõtja kõik selles kaustas olevad failid. • Kui valite funktsiooni Home Network, jätkatakse esitamist viimasest valitud üksusest alates, kuni vastuvõtja välja lülitatakse. Kui suvandi Network Standby säte on asendis On, jätkatakse esitamist viimasest valitud üksusest alates isegi, kui vastuvõtja välja lülitati. Juurdepääsusätete seadistamine Võite määrata seadmeloendis olevatele seadmetele juurdepääsupiirangud või -õigused. Automaatse juurdepääsuõiguse määramine 1 Valige üksuses Access Settings suvand Auto Access ja seejärel vajutage suvandit . 2 Valige suvand Allow või Not Allow ja seejärel vajutage suvandit . • Säte Allow: juurdepääs vastuvõtjale on lubatud kõigile koduvõrgus olevatele seadmetele. Vastuvõtja saab käivitada funktsiooni PARTY hostseadmena ja nõudmisel liituda funktsiooniga PARTY külalisseadmena. • Säte Not allow: uuel seadmel piiratakse juurdepääsu vastuvõtjale. Koduvõrku uue seadme ühendamisel lisage seade seadmeloendisse ja määrake sellele juurdepääsuõigus (lehekülg 63). Märkus Seadmeloendisse saab lisada kuni 20 seadet. Kui 20 seadet on juba registreeritud, kuvatakse teade „Device list is full” ja uut seadet ei saa loendisse lisada. Sellisel juhul kustutage loendist soovimatud seadmed (lehekülg 63). Seadme lisamine loendisse 1 Valige üksusest Access Settings suvand Control Device ja seejärel vajutage suvandit . Registreeritud seadmete loend kuvatakse teleriekraanil. 2 Valige suvand Add Device ja seejärel vajutage suvandit . 3 Valige soovitud seade ja seejärel vajutage suvandit . Valitud seade lisatakse seadmeloendisse. Täpsemat teavet juurdepääsuõiguse määramise kohta leiate jaotisest „Seadmetele juurdepääsuõiguse määramine” (lehekülg 63). 1 Vajutage nuppu HOME NETWORK. 2 Vajutage nuppu OPTIONS. 3 Valige suvand Access Settings ja seejärel vajutage suvandit . 62 EE

Seadmetele juurdepääsuõiguse määramine Võite määrata seadmeloendis olevale seadmele juurdepääsuõiguse. Koduvõrgus tuvastatakse vaid seadmed, millele on määratud säte Allow. 1 Valige üksusest Access Settings suvand Control Device ja seejärel vajutage suvandit . Registreeritud seadmete loend kuvatakse teleriekraanil. 2 Valige soovitud seade ja seejärel vajutage suvandit . 3 Valige suvand Access ja seejärel vajutage suvandit . 4 Valige suvand Allow või Not Allow ja seejärel vajutage suvandit . Seadme kustutamine loendist Valige 3. toimingu tegemisel suvand Delete ja seejärel vajutage suvandit . Valige kinnituskuval suvand OK ja seejärel vajutage nuppu . Funktsiooni TV SideView kasutamine TV SideView on tasuta mobiilirakendus kaugseadme (nt nutitelefoni) jaoks. Rakenduse TV SideView kasutamisel selle vastuvõtjaga saate vastuvõtjat kaugseadmega juhtida. TV SideView seadme registreerimine 1 Vajutage nuppu HOME NETWORK. Nõuanne Võite ka valida avamenüü üksuses Listen suvandi HOME NETWORK. 2 Vajutage nuppu OPTIONS. 3 Valige suvand TV SideView Device Registration ja seejärel vajutage suvandit . 4 Valige suvand Start Registration ja seejärel vajutage suvandit . Vastuvõtja tuvastab TV SideViewi seadme, mis on registreerimiseks valmis. Teleriekraanil kuvatakse teade Connecting. Valige TV SideViewi seadmes suvand Registration. Kui 30 sekundi jooksul seadet ei tuvastata, väljub vastuvõtja registreerimisrežiimist. 5 Valige suvand Finish ja seejärel vajutage suvandit . Registreerimise tühistamine Valige 4. toimingu tegemisel suvand Cancel ja seejärel vajutage suvandit . Märkus Seadmeloendisse saab lisada kuni 5 TV SideViewi seadet. Kui 5 seadet on juba registreeritud, kuvatakse teade Device full ja uut seadet ei saa loendisse lisada. Sellisel juhul kustutage loendist soovimatud seadmed (lehekülg 63). Registreeritud TV SideViewi seadme vaatamine Valige toimingu 3 tegemisel suvand Registered TV SideView Devices ja seejärel vajutage suvandit . Registreeritud TV SideViewi seadme kustutamine seadmeloendist 1 Valige toimingu 3 tegemisel suvand Registered TV SideView Devices ja seejärel vajutage suvandit . 2 Valige kustutatav seade ja seejärel vajutage suvandit . 3 Valige suvand Delete ja seejärel vajutage suvandit . 4 Valige OK ja seejärel vajutage suvandit . Valitud seade kustutatakse seadmeloendist. Võrgufunktsioonide kasutamine 63 EE