Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Autoriõiguse kaitse

Autoriõiguse kaitse kontrollimine Vastuvõtja ei saa esitada WMA-vormingus faile, millel on autoriõiguste kaitsefunktsioon DRM. Kui vastuvõtja ei saa esitada WMA-faili, kontrollige arvutis, kas failil on autoriõiguse kaitsefunktsioon DRM. Avage kaust või kõvaketas, kus WMA-fail asub, ja tehke failil paremklõps, et kuvada aken [Properties] (Atribuudid). Kui selles on vahekaart [License] (Litsents), on failil autoriõiguse kaitsefunktsioon DRM ja seda ei saa vastuvõtjas esitada. Funktsiooni Home Network juhtimine kaugjuhtimispuldiga Toiming Taasesituse peatamine* Taasesituse lõpetamine Praeguse loo algusesse või eelmisele või järgmisele loole minek Tehke järgmist Vajutage taasesituse ajal suvandit X. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu N. Vajutage suvandit x. Vajutage korduvalt suvandit ./>. Esitada Vajutage mitu korda soovitud üksuse suvandit RETURN O, uuesti valimine kuni kuvatakse soovitud kataloog. Võite ka vajutada suvandit OPTIONS, valida suvandi Server List ja seejärel valida soovitud üksuse. Esituskuvale naasmiseks vajutage suvandit OPTIONS ja valige suvand Now Playing. Toiming Tehke järgmist Soovitud Vajutage serverist sisu üksuse otsimine otsides nuppu ALPHABET märksõnaga SEARCH ja seejärel sisestage märksõna (lehekülg 72). Serveri vahetamine Kordusesituse valimine Juhuesituse valimine Vajutage suvandit x. Seejärel valige suvand Server List ja vajutage üksust . Valige soovitud server ja seejärel vajutage üksust . Vajutage mitu korda suvandit REPEAT, kuni teleriekraanil kuvatakse teade Repeat All või Repeat One. Vajutage mitu korda nuppu SHUFFLE, kuni teleriekraanil kuvatakse teade Shuffle On. * Serverist või failist olenevalt ei pruugi taasesituse peatamine toimida, kui koduvõrgu funktsioon on valitud. Sony Entertainment Networki (SEN) kasutamine Selle vastuvõtjaga saate kuulata Internetis pakutavaid muusikateenuseid (funktsioon SEN). Selle funktsiooni kasutamiseks peab vastuvõtja olema võrku ühendatud ja võrgul peab olema Interneti-ühendus. Üksikasju vt jaotisest „6: võrguga ühendamine” (lehekülg 29). Lisateavet funktsiooni SEN kohta saate järgmiselt veebisaidilt: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com 64 EE

Märkus SEN Enne muusikateenuste kasutamist peate teenusepakkujast olenevalt võib-olla vastuvõtja registreerima. Lisateavet registreerimise kohta saate teenusepakkuja klienditoe veebisaidilt. Numbrinupud ALPHABET SEARCH RETURN O SHIFT See vastuvõtja SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Järgmistes juhistes selgitatakse, kuidas valida teenus vTuner (Internetis pakutavate muusikateenuste näide). 1 Vajutage nuppu SEN. Teleriekraanil kuvatakse teenusepakkujate loend. Kui vastuvõtja kuvab automaatselt viimase valitud teenuse või jaama, vajutage mitu korda nuppu RETURN O, kuni kuvatakse teenusepakkujate loend. Võite valida funktsiooni SEN ka avamenüü jaotises Listen. 2 Valige vTuner ja seejärel vajutage suvandit . 3 Valige soovitud kaust või jaam ja seejärel vajutage suvandit . • Soovitud üksuse valimiseks vajutage mitu korda suvandit V/v. • Järgmisse kataloogi minemiseks või jaama kuulamiseks vajutage nuppu . • Eelmisse kataloogi naasmiseks vajutage nuppu RETURN O. Märkus Kui kuvatakse teade „No service is available” ja te ei saa hankida teenusepakkujate loendit, vajutage nuppu OPTIONS ja valige suvand Refresh. Nõuanne Nõuanne Kui valite funktsiooni SEN, kuvatakse viimane valitud teenus või jaam, kuni vastuvõtja välja lülitatakse. Kui suvandi Network Standby säte on asendis On, kuvatakse viimane valitud teenus või jaam ka siis, kui vastuvõtja välja lülitati. Funktsiooni SEN kasutamine kaugjuhtimispuldiga Toiming Teenuse või jaama vahetamine Tehke järgmist Vajutage teenusepakkujate loendisse naasmiseks nuppu RETURN O ja seejärel valige teenus uuesti. Esituskuvale naasmiseks vajutage nuppu OPTIONS ja valige suvand Now Playing. Võrgufunktsioonide kasutamine 65 EE