Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Toiming Mitmesuguste

Toiming Mitmesuguste funktsioonide kasutamine jaama või teenuse valimise või esitamise ajal Teenuse suvandite valimine Soovitud üksuse otsimine märksõnaga Saadaoleva teabe vaatamine Tehke järgmist Vajutage nuppu OPTIONS. Kuva on valitud üksusest või kataloogist olenevalt erinev. Vajutage teenusest sisu valimisel või esitamisel nuppu OPTIONS. Valige suvand Service Options ja seejärel vajutage nuppu . Teenuse suvandid on valitud teenusest olenevalt erinevad. Vajutage serverist sisu otsides nuppu ALPHABET SEARCH ja seejärel sisestage märksõna (lehekülg 72). Esitaja või albumi nime vms teabe vaatamiseks vajutage mitu korda nuppu DISPLAY. Jaamade eelhäälestamine Lemmikjaamadena võite salvestada kuni 20 jaama. 1 Valige jaam, mille soovite eelhäälestada. 2 Hoidke jaama esitamise ajal all nuppu SHIFT ja seejärel vajutage nuppu MEM. Kuvatakse eelhäälestuste loend. 3 Valige eelhäälestuse number, seejärel vajutage nuppu . 4 Järgmise jaama salvestamiseks korrake toiminguid 1–3. Eelhäälestatud jaamade kuulamine 1 Vajutage nuppu SEN. Teleriekraanil kuvatakse teenusepakkujate loend. Kui vastuvõtja kuvab automaatselt viimase valitud jaama, vajutage mitu korda nuppu RETURN O, kuni kuvatakse teenusepakkujate loend. 2 Valige suvand Preset ja seejärel vajutage nuppu . Teenusepakkujate loendi alguses kuvatakse teade „Preset”. 3 Valige soovitud eelhäälestatud jaam, siis vajutage nuppu . Märkus Teenusepakkujast olenevalt võib olla jaamu, mida ei saa eelhäälestada. Kui püüate sellist jaama eelhäälestada, kuvatakse ekraanil teade „Not available”. Nõuanne Eelhäälestatud jaama valimiseks vajutage numbrinuppe. Vajutage nuppu SHIFT, sisestage eelhäälestuse number ja seejärel vajutage eelhäälestatud jaama otse valimiseks nuppu . Mitmesuguste muusikateenuste kasutamine Võite kuulata mitmesuguseid Internetis pakutavaid muusikateenuseid. Lisateavet muusikateenuste, nende kasutamise ja vastuvõtja registreerimiskoodi kohta saate järgmiselt veebisaidilt. http://munlimited.com/home Registreerimiskoodi vaatamine Uue muusikateenuse kuulamisel peate võib-olla sisestama vastuvõtja registreerimiskoodi. 1 Valige menüüst suvand Listen ja seejärel vajutage nuppu . 66 EE

2 Valige suvand SEN ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse teenusepakkujate loend. Kui vastuvõtja kuvab automaatselt viimase valitud teenuse või jaama, vajutage mitu korda nuppu RETURN O, kuni kuvatakse teenusepakkujate loend. 3 Valige suvand Registration Code ja seejärel vajutage nuppu . Kuvatakse vastuvõtja registreerimiskood. PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Funktsiooni PARTY STREAMING kasutamine SHIFT Vastuvõtjas esitatavat helisisu saab samal ajal esitada ka kõigis koduvõrgus olevates funktsiooni PARTY STREAMING kasutavates seadmetes. Kui juhtmeta võrgu kasutamisel tekib katkestus, ühendage vastuvõtja ruuteriga juhtmega ühendusega (lehekülg 31). Funktsiooni PARTY Streaming kasutamisel käivitab seade PARTY host funktsiooni PARTY ja voogesitab muusikat ning seade PARTY külaline liitub funktsiooniga PARTY ja võtab seadmest PARTY host muusikat vastu. Enne funktsiooni PARTY STREAMING kasutamist kontrollige, et suvand PARTY STREAMING on asendis On (lehekülg 89). PARTY host PARTY külaline PARTY külaline Funktsiooni PARTY STREAMING saate kasutada muude seadmetega*, millel on alltoodud logo PARTY STREAMING. * Funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduvad seadmed võivad riigist või piirkonnast olenevalt erinevad olla. Saadaolevate seadmete kohta saate lisateavet lähimalt Sony edasimüüjalt. Võrgufunktsioonide kasutamine PARTY külaline 67 EE