Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Funktsiooni PARTY

Funktsiooni PARTY käivitamine Võite käivitada funktsiooni PARTY, et funktsiooni PARTY STREAMING toetavad seadmed saaksid esitada sama muusikat erinevates ruumides. 1 Kontrollige, et PARTY külalisseadmed on sisse lülitatud ja funktsiooniga PARTY liitumiseks valmis. 2 Esitage muusikat soovitud heliallikast. Voogesitada saab vastuvõtja kõigi heliallikate helisisu. Märkused • Vastuvõtjas saab voogesitada vaid helisisu. PARTY hostseadmena kasutamise ajal ei esitata teleris videosignaali ja helisignaal liidetakse kahte kanalisse. Selle funktsiooni kasutamisel saate valida heliväljaks ainult 2ch Stereo. • Funktsiooni PARTY käivitamisel PARTY hostseadmena võib järgmistel juhtudel tekkida heli esitamise ja kuva vahel viivitus. – Kasutatakse funktsiooni Audio Return Channel (ARC). – Seadme videoväljund on ühendatud teleriga ja heliväljund on ühendatud vastuvõtja digitaal- või analoogheli pistikuga. • Autoriõiguste kaitsega allikaid ei pruugi olla võimalik esitada. 3 Vajutage nuppu PARTY START. Ekraanil kuvatakse teade START.PARTY. Vastuvõtja alustab PARTY voogesitust PARTY hostseadmena. Funktsiooni PARTY peatamine Vajutage nuppu PARTY CLOSE. Funktsiooniga PARTY liitumine Vastuvõtja võib liituda funktsiooniga PARTY, mille käivitas mõni muu seade. Nii saate kuulata sama helisisu erinevates ruumides. Kui PARTY hostseade on käivitanud funktsiooni PARTY, vajutage nuppu PARTY JOIN ja vastuvõtja liitub funktsiooniga PARTY külalisseadmena. Funktsioonist PARTY väljumine Vajutage nuppu PARTY LEAVE. Märkused • Funktsiooniga PARTY ei saa liituda järgmistel juhtudel. – Vastuvõtja on käivitanud funktsiooni PARTY. – Olete juba liitunud mõne muu funktsiooniga PARTY. • Kui vajutate nuppu PARTY JOIN, kui funktsiooni PARTY pole käivitatud, kuid funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduv seade esitab muusikat, saab sellest seadmest PARTY hostseade ja vastuvõtja liitub PARTY külalisseadmena. • Funktsiooniga PARTY liitumisel lülitub PARTY külalisseade automaatselt režiimile HOME NETWORK. Režiim HOME NETWORK jääb aktiivseks ka pärast seda, kui PARTY külalisseade väljub funktsioonist PARTY. Nõuanne Kui suvand Network Standby on asends On, lülitub vastuvõtja automaatselt sisse ja liitub funktsiooniga PARTY, kui PARTY hostseade käivitab funktsiooni PARTY. 68 EE

Muusika esitamine iTunesist funktsiooniga AirPlay 1 Puudutage või klõpsake iOS-i seadme ekraani või iTunesi akna allosas olevat ikooni . [iOS-i seade] Selle vastuvõtjaga saate esitada juhtmeta võrgu kaudu helisisu iOS-i seadmetest (nt iPhone, iPod touch, iPad või arvutis olev iTunesi teek). PC iPhone/iPod touch/iPad [iTunes] Ühilduvad iPodi, iPhone’i ja iPadi mudelid iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. või 4. põlvkond), iPad, iPad2, iPad (3. põlvkond operatsioonisüsteemiga iOS 4.2 või uuem) ja Mac või PC-arvuti, milles on iTunes 10.1 või uuem versioon. Märkused • Lisateavet toetatud iOS-i või iTunesi versioonide kohta saate selle lehe jaotisest „Ühilduvad iPodi, iPhone’i ja iPadi mudelid”. • Enne iOS-i või iTunesi kasutamist vastuvõtjaga värskendage see uusimale versioonile. • Lisateavet iOS-i seadmete, iTunesi või AirPlay kasutamise kohta saate seadme kasutusjuhendist. • Funktsiooni AirPlay kasutamise ajal ei saa kasutada vastuvõtjat PARTY hostseadmena. 2 Valige iTunesi või iOS-i seadme menüüs AirPlay käsk STR-DN840. [iOS-i seade] [iTunes] Võrgufunktsioonide kasutamine 69 EE