Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Süsteemi

Süsteemi väljalülitamine Kui lülitate teleri välja teleri kaugjuhtimispuldist, lülitatakse vastuvõtja ja ühendatud seade automaatselt välja. Teleri saate välja lülitada ka vastuvõtja kaugjuhtimispuldiga. TV ?/1 Vastavustabel Stseeni seadistus teleris Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Heliväli HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Vajutage nuppu TV ?/1. Teler, vastuvõtja ja ühendatud seade lülitatakse välja. Märkused • Enne süsteemi väljalülitamise funktsiooni kasutamist lülitage teleri toiteallika blokeeringu funktsioon sisse. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. • Olenevalt ühendatud seadme olekust ei pruugi see välja lülituda. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist. Scene Select Pildi optimaalne kvaliteet ja heliväli valitakse automaatselt teleris valitud stseeni järgi. Kasutamise üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. Märkus Olenevalt telerist ei pruugita helivälja vahetada. Home Theatre Control Kui vastuvõtjaga on ühendatud teler, mis ühildub funktsiooniga Home Theatre Control, kuvatakse ühendatud teleril internetipõhiste rakenduste ikoon. Teleri kaugjuhtimispuldist saate vahetada vastuvõtja sisendit või heliväljasid. Samuti saate reguleerida keskmise kõlari või bassikõlari taset ning muuta funktsioonide Sound Optimizer (lehekülg 53), Dual Mono (lehekülg 87) või A/V Sync. (lehekülg 87) sätteid. Märkus Funktsiooni Home Theatre Control kasutamiseks peab teleril olema juurdepääs lairibateenusele. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. Kaugjuhtimispult Vastuvõtja menüüd saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga. Valige teleri tuvastatud vastuvõtja (AV AMP). Märkused • Teler tuvastab vastuvõtja kui Tuner (AV AMP). • Teie teler peab ühilduma lingimenüüga. • Olenevalt teleri tüübist ei pruugi kõik toimingud saadaval olla. 76 EE

Muud toimingud Digitaal- ja analoogheli vahetamine (INPUT MODE) Kui ühendate seadme vastuvõtja digi- ja analoogheli pistikuga, saate helisisendi režiimi seadistada nii, et kasutatakse ühte neist või saate ühelt teisele vahetada, olenevalt vaadatava sisu tüübist. 1 Valige avamenüüs suvand Settings ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse menüü Settings. 2 Valige suvand Input Settings ja seejärel vajutage nuppu . 3 Valige suvand Input Mode ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse valitud helisisendi režiim. • Auto: eelistatakse digitaalhelisignaali esitamist. Kui saadaval on mitu digitaalühendust, siis eelistatakse HDMI-helisignaali. Digitaalse helisignaali puudumisel valitakse analoogsignaal. Kui valitud on teleri sisend, siis eelistatakse Audio Return Channel (ARC) signaali. Kui teler ei ühildu funktsiooniga ARC, valitakse optilisdigitaalsed helisignaalid. Kui funktsioon Control for HDMI pole korraga nii vastuvõtjas kui teleris aktiivne, siis ARC ei tööta. • OPT: pistiku DIGITAL OPTICAL digitaalhelisisendite määramine. • COAX: pistiku DIGITAL COAXIAL digitaalhelisisendite määramine. • Analog: pistiku AUDIO IN (L/R) analooghelisignaali seadmine. Märkused • Olenevalt sisendist ilmub kuvapaneelile „------” ja teisi režiime ei saa valida. • Kui Analog Direct on aktiivne, on helisisendiks seatud Analog. Teisi režiime ei saa valida. Muude helisisendi pistikute kasutamine (Audio Input Assign) Kui pistikute vaikesätted ei vasta teie ühendatud seadmetele, saate digitaalsed sisendpistikud siduda teise sisendiga. Kui olete sisendpistikud ümber määranud, saate valida ühendatud seadme sisendi nupuga (või vastuvõtja nupuga INPUT SELECTOR). Näide: kui ühendate DVD-mängija pesaga OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). – Seadke pistik OPTICAL IN 1 (SAT/ CATV) sisendiks DVD. 1 Valige avamenüüs suvand Settings ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse menüü Settings. 2 Valige suvand Input Settings ja seejärel vajutage nuppu . 3 Valige Audio Input Assign, siis vajutage nuppu . 4 Valige määrata soovitud sisendi nimi ja seejärel vajutage nuppu . 5 Valige helisignaal suunamiseks sisendisse, mille valisite 4. toimingus nuppudega V/v/B/b. 6 Vajutage nuppu . Muud toimingud 77 EE