Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

x Calibration Type

x Calibration Type Sellega saate pärast automaatset kalibreerimist ja seadistuse salvestamist valida kalibreerimise tüübi. • Full Flat: Muudab iga kõlari sageduse mõõtmise madalaks. • Engineer: valitakse Sony kuulamisruumi standardi järgi sagedusomadused. • Front Ref.: Kohandab kõigi kõlarite omadusi, et need vastaksid eesmiste kõlarite omadustele. • Off: funktsiooni Auto Calibration ekvalaiser lülitatakse välja. x Speaker Pattern Saate valida kõlarite paigutuse kasutatava kõlarisüsteemi järgi. x A.P.M. (Automatic Phase Matching) Saate seadistada funktsiooni DCAC jaoks funktsiooni A.P.M (lehekülg 32). Kalibreerib kõlarite faasiomadused ja tagab ühtse ruumilise heliga ruumi. • Auto: Lülitab funktsiooni A.P.M. automaatselt sisse või välja. • Off: Ei aktiveeri funktsiooni A.P.M. Märkused • See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. – Kasutatakse funktsiooni Analog Direct. – Kõrvaklapid on ühendatud. – Funktsiooni Auto Calibration pole käitatud. • Vastuvõtja võib signaale taasesitada sisendsignaali tegelikust diskreetimissagedusest madalamal sagedusel, olenevalt helivormingust. x Center Lift Up Eesmisi seinakõlareid kasutades saate keskmise kõlari heli ekraanil sobivale kõrgusele seada, et kuulata loomulikku ja mugava kõlaga esitust. •1–10 •Off Märkus See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. – Kui kõrvaklapid on ühendatud. – Keskmist kõlarit pole. – Eesmisi seinakõlareid pole. – Kasutatakse funktsioone 2ch Stereo, Analog Direct ja Multi Stereo. – Kasutatakse muusika helivälja. x SB Assign (tagumise ruumilise heli kõlari määramine) Saate valida liidese SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B kaksikvõimendi või esikõlarite B jaoks. Üksikasju vt jaotisest „Tagumiste ruumilise heli kõlarite seadistamine” (lehekülg 34). Märkused • Enne funktsiooni Auto Calibration kasutamist seadistage kindlasti ka funktsioon SB Assign. • Kui muudate kaksikvõimendi või kõlarite eesmise B ühenduse tagumise ruumilise heli kõlari või eesmise ruumilise heli kõlari ühenduse vastu, määrake suvandi SB Assign sätteks Off ja seadistage kõlarid siis uuesti. Vt jaotist „Auto Calibration” (lehekülg 82) või „Manual Setup” (lehekülg 84). x Manual Setup Saate kuval Manual Setup iga kõlarit käsitsi reguleerida. Pärast funktsiooni Auto Calibration kasutamist võite reguleerida ka kõlarite tasandeid. Kõlarite helitugevuse reguleerimine Reguleerida saab iga kõlari paigutust (eesmine vasak/parem, eesmine ülemine vasak/parem, keskmine, ruumilise heli vasak/parem, tagumine ruumilise heli vasak/parem, bassikõlar). 1 Valige ekraanil kõlar, mille helitugevust reguleerida tahate, ja seejärel vajutage nuppu . 2 Valige parameeter jaotises Level ja vajutage seejärel nuppu . 3 Reguleerige valitud kõlari paigutust, siis vajutage nuppu . Helitugevust võite reguleerida vahemikus –10,0 dB kuni +10,0 dB intervalli 0,5 dB võrra. 84 EE

Märkus Järgmiste muusika heliväljade valimisel ei esitata bassikõlarist heli, kui kõik kõlarid on menüüs Speaker Settings märgitud sättega „Large”. Bassikõlarist esitatakse heli järgmistel juhtudel: – digitaalses sisendsignaalis on LFE-signaal, – eesmised või ruumilise heli kõlarid on seatud sättele Small, – valitud on Multi Stereo, PLII Movie, PLII Music, PLIIx Movie, PLIIx Music, PLIIz Height, HD-D.C.S. või Portable Audio. Kauguse kohandamine istumiskohast iga kõlari suhtes Võite reguleerida iga kõlari kaugust istumiskohast (eesmine vasak/parem, eesmine ülemine vasak/parem, keskmine, ruumilise heli vasak/parem, tagumine ruumilise heli vasak/parem, bassikõlar). 1 Valige ekraanil kõlar, mille kaugust istumiskohast te reguleerida soovite, ja seejärel vajutage nuppu . 2 Valige parameeter jaotises Distance ja vajutage seejärel nuppu . 3 Määrake valitud kõlari kaugus ja seejärel vajutage nuppu . Kaugust saab määrata vahemikus 1m0cm kuni 10m 0cm (3jalga 3tolli kuni 32 jalga 9 tolli) sammuga 10 cm (1 toll). Märkused • Olenevalt kõlarite paigutuse sättest ei pruugi mõned parameetrid saadaval olla. • See funktsioon ei tööta, kui valik Analog Direct on aktiivne. Iga kõlari suuruse reguleerimine Võite reguleerida iga kõlari suurust (eesmine vasak/parem, eesmine ülemine vasak/parem, keskmine, ruumilise heli vasak/parem, tagumine ruumilise heli vasak/parem). 1 Valige ekraanil kõlar, mille suurust reguleerida tahate, ja seejärel vajutage . 2 Valige parameeter jaotises Size ja vajutage seejärel nuppu . 3 Määrake valitud kõlari suurus ja seejärel vajutage nuppu . • Large: kui ühendate suured kõlarid, mis mängivad bassisagedusi tõhusalt, valige säte Large. Tavaliselt võite valida selle sätte. • Small: kui heli on moonutatud või tunnete mitme kanaliga ruumilist heli kasutades, et ruumilise heli efektid on nõrgad, valige säte Small, et aktiveerida bassi ümbersuunamine ja esitada bassisagedusi iga kanali bassikõlarist või sättega Large kõlaritest. Märkused • Kui kõrvaklapid on ühendatud, ei saa sätteid Distance ja Size määrata. • See funktsioon ei tööta, kui valik Analog Direct on aktiivne. Nõuanded • Kõlarite sätted Large ja Small määravad, kas vastuvõtja heliprotsessor vähendab selle kanali bassisignaali. Kui kanali bassisignaali vähendatakse, siis saadab bassi ümbersuunamise süsteem vastava bassisageduse bassikõlarisse või kõlaritesse sättega Large. Kuna bassiheli on mõnevõrra suunast sõltuv, on parem seda võimalusel mitte vähendada. Seega võite ka väikeste kõlarite kasutamisel valida sätte Large, kui soovite esitada bassisagedusi sellest kõlarist. Kui aga eelistate suurte kõlarite kasutamisel bassisagedusi mitte kuulata, valige säte Small. Kui üldine helitugevus on väiksem kui sooviksite, valige kõigi kõlarite sätteks Large. Kui bassi pole piisavalt, võite bassiheli ekvalaiseri abil võimendada. • Tagumiste ruumilise heli kõlarite puhul kasutatakse sama seadistust kui ruumilise heli kõlaritel. • Kui eesmiste kõlarite sätteks on valitud Small, siis määratakse ka keskmiste, ruumilise heli, tagumiste ruumilise heli ja eesmiste ülemiste kõlarite seadistuseks automaatselt Small. • Kui te ei kasuta bassikõlarit, seatakse eesmiste kõlarite sätteks automaatselt Large. 85 EE Seadistuste reguleerimine