Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Vastuvõtjaga

Vastuvõtjaga kaasasolevad tarvikud • Kasutusjuhend (see juhend) (ainult Austraalia ja Mehhiko mudelid) • Kiirseadistusjuhend (1) • Kaugjuhtimispult (RM-AAU169) (1) • Patareid R6 (suurus AA) (2) • Viitejuhend (1) (ainult Euroopa mudelid) • FM-traatantenn (õhuantenn) (1) Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti Sisestage kaugjuhtimispulti kaks R6 (suurus AA) patareid (komplektis). Jälgige akude paigaldamisel õigeid pooluseid. • AM-raamantenn (õhuantenn) (1) • Optimeerija mikrofon (ECM-AC2) (1) Märkused • Ärge jätke kaugjuhtimispulti väga sooja või niiskesse kohta. • Ärge kasutage uusi patareisid koos vanadega. • Ärge kasutage mangaanpatareisid koos teist tüüpi patareidega. • Ärge jätke kaugjuhtimispuldi andurit otsese päikesevalguse kätte või valgustusseadmete lähedusse. See võib põhjustada talitlushäire. • Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid võimalikke kahjustusi. • Patareide vahetamisel võidakse kaugjuhtimispuldi nupud lähtestada vaikeseadistusele. Sellisel juhul määrake sisendi nupud uuesti (lehekülg 97). • Kui vastuvõtja enam kaugjuhtimispuldile ei reageeri, vahetage kõik patareid uute vastu. 8 EE

Osade kirjeldus ja asukoht Esipaneel A ?/1 (sees/ootel) (lehekülg 32, 48, 54) Nuppude kohal olev näidik süttib järgmiselt. Roheline: vastuvõtja on sisse lülitatud. Kollane: vastuvõtja on ooterežiimis ja kehtib üks järgmistest. –Suvandi Control for HDMI (lehekülg 88) või Network Standby säte (lehekülg 90) on olekus On. – Valik Pass Through (lehekülg 88) olekus on On* või Auto. Tuled on kustunud, kui vastuvõtja on ooterežiimis ja suvandite Control for HDMI ja Network Standby olek on Off. * Ainult Austraalia ja Mehhiko mudelitel. Märkus Kui märgutuli vilgub aeglaselt, siis tarkvara värskendamine kestab (lehekülg 70). Kui märgutuli vilgub kiiresti, siis tekkis tarkvara värskendamisel tõrge (lehekülg 99). B SPEAKERS (lehekülg 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Tuuneri (FM/AM) kasutamiseks vajutage nuppu TUNING MODE. Vajutage jaama otsimiseks nuppu TUNING +/–. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (lehekülg 50, 51) E Kuvapaneel (lehekülg 10) F SOUND OPTIMIZER (lehekülg 53) G INPUT MODE (lehekülg 77) H DIMMER Muudab ekraani heledust 3 tasemel. I DISPLAY (lehekülg 96) J Kaugjuhtimispuldi andur Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale. K PURE DIRECT (lehekülg 54) Kui funktsioon PURE DIRECT on sees, süttib nupu kohal olev näidik. L MASTER VOLUME (lehekülg 41) M INPUT SELECTOR (lehekülg 41) N (USB) port (lehekülg 28) O Pistik AUTO CAL MIC (lehekülg 33) P Pistik PHONES Ühendab kõrvaklapid. 9 EE