Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Menüü [Display]

Menüü [Display] (Ekraan) Parameetrid [Display] (Ekraan) Settings Eesmise parempoolse ülemise kõlari kaugus b) [RH DIST.] RH 1,00 m kuni RH 10,00 m (RH 3’3” kuni RH 32’9”) (0,01 m (1 tolli) sammuga) Bassikõlari kaugus b) [SW DIST.] SW 1,00 m kuni SW 10,00 m (SW 3’3” kuni SW 32’9”) (0,01 m (1 tolli) sammuga) Kauguse ühik FEET, METER [DIST. UNIT] Eesmiste kõlarite ületussagedus e) [FRT CROSS] CROSS 40 Hz kuni CROSS 200 Hz (10 Hz sammuga) Keskmise kõlari ületussagedus e) [CNT CROSS] CROSS 40 Hz kuni CROSS 200 Hz (10 Hz sammuga) Ruumilise heli kõlarite ületussagedus e) [SUR CROSS] CROSS 40 Hz kuni CROSS 200 Hz (10 Hz sammuga) Eesmiste ülemiste kõlarite ületussagedus e) CROSS 40 Hz kuni CROSS [FH CROSS] 200 Hz (10 Hz sammuga) Sisendi sätted [] Sisendi režiim [INPUT MODE] AUTO, OPT, COAX, ANALOG Sisenditele nimede andmine [NAME IN] Üksikasju vt menüü Input Settings jaotisest Name In (lehekülg 89). Digitaalheli sisendi määramine [A. ASSIGN] Üksikasju vt jaotisest „Muude helisisendi pistikute kasutamine (Audio Input Assign)” (lehekülg 77). Ruumilise heli sätted [] HD-D.C.S. Efekti tüüp f) [HD-D.C.S. TYP] DYNAMIC, THEATER, STUDIO EQ sätted [] Eesmiste kõlarite bassi helitugevus [FRT BASS] FRT B. –10 dB kuni FRT B. +10 dB (1,0 dB sammuga) Eesmiste kõlarite kõrgete toonide helitugevus [FRT TREBLE] FRT T. –10 dB kuni FRT T. +10 dB (1,0 dB sammuga) Keskmise kõlari bassi helitugevus [CNT BASS] CNT B. –10 dB kuni CNT B. +10 dB (1,0 dB sammuga) Keskmise kõlari kõrgete toonide helitugevus [CNT TREBLE] CNT T. –10 dB kuni CNT T. +10 dB (1,0 dB sammuga) Ruumilise heli kõlari bassi helitugevus [SUR BASS] SUR B. –10 dB kuni SUR B. +10 dB (1,0 dB sammuga) Ruumilise heli kõlari kõrgete toonide helitugevus [SUR TREBLE] SUR T. –10 dB kuni SUR T. +10 dB (1,0 dB sammuga)

Menüü [Display] (Ekraan) Tuuneri sätted [] Helisätted [] HDMI sätted [] Süsteemi sätted [] Parameetrid [Display] (Ekraan) Eesmise seinakõlari bassi helitugevus [FH BASS] Eesmise seinakõlari kõrgete toonide helitugevus [FH TREBLE] FM-jaamade vastuvõturežiim [FM MODE] Eelhäälestatud jaamadele nimede andmine [NAME IN] Digital Legato Linear [D.L.L.] Heli optimeerija [OPTIMIZER] Heli- ja videoväljundi sünkroonimine [A/V SYNC] Täiendatud automaatne helitugevus [AUTO VOL] Digiülekande keele valimine [DUAL MONO] Dünaamilise ulatuse pakkimine [D. RANGE] Control for HDMI [CTRL: HDMI] Siirdesagedus [PASS THRU] HDMI heliväljund [AUDIO OUT] Subwoofer Level [SW LEVEL] Kiirvaade [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Automaatne ooterežiim [AUTO STBY] Versiooni kuvamine [VER. x.xxx] h) Settings FH B. –10 dB kuni FH B. +10 dB (1,0 dB sammuga) FH T. –10 dB kuni FH T. +10 dB (1,0 dB sammuga) STEREO, MONO Üksikasju vt jaotisest „Eelhäälestatud jaamadele nime andmine (Name Input)” (lehekülg 49). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms kuni 300 ms (10 ms intervall), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF 95 EE Seadistuste reguleerimine