Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

a) Selle saate valida

a) Selle saate valida ainult pärast automaatset kalibreerimist ja sätete salvestamist. b) Olenevalt kõlarite paigutuse sätetest ei pruugi mõni parameeter saadaval olla. c) xxx tähistab kõlari kanalit (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Selle parameetri saate valida ainult siis, kui suvandi SP PATTERN säte on ilma ruumilise heli tagumise kõlari ja eesmiste seinakõlariteta (lehekülg 84). e) Saate valida selle parameetri vaid siis, kui kõlari säte on SMALL. f) Saate valida selle parameetri vaid siis, kui heliväljaks on valitud HD-D.C.S. g) Ainult Austraalia ja Mehhiko mudelitel. h) x.xxx näitab versiooninumbrit. Kuvapaneelil teabe vaatamine Ekraanilt leiate erinevat teavet vastuvõtja oleku kohta, nt heliväli. 1 Valige sisend, mille teavet kontrollida tahate. 2 Vajutage nuppu AMP ja seejärel mitu korda nuppu DISPLAY. Iga kord nuppu DISPLAY vajutades vahetub kuva järgmiselt. Sisendi indeksinimi 1) t Teie valitud sisend t Hetkel kasutatav heliväli 2) t Helitugevus t Voo teave 3) 1) Indeksi nimi kuvatakse ainult siis, kui olete selle sisendile või eelhäälestatud jaamale määranud. Registrinime ei kuvata juhul, kui sisestatud on vaid tühikud või nimi kattub sisendi nimega. 2) PURE.DIRECT ilmub siis, kui funktsioon Pure Direct on aktiveeritud. 3) Voo teavet ei pruugita kuvada. Märkus Mõne keele puhul ei pruugi märgid ilmuda. FM- ja AM-raadiot kuulates Eelhäälestatud jaama nimi 1) t Sagedus t Praegu kasutatav heliväli 2) t Helitugevus RDS-ülekande vastuvõtmisel (ainult Euroopa ja Austraalia mudelid) Programmiteenuse või eelsalvestatud jaama nimi 1) t Sagedus, sagedusriba ja eelhäälestuse number t Praegu kasutatav heliväli 2) t Helitugevus 96 EE

Kaugjuhtimispuldi kasutamine Sisendi nupu uuesti määramine Sisendi nuppude vaikesätet saate muuta, et see vastaks teie süsteemi seadmetele. Näiteks kui ühendate vastuvõtja SAT-/ CATV-pistikuga Blu-ray Disci mängija, saate määrata kaugjuhtimispuldi SAT-/ CATV-nupu Blu-ray Disci mängijat juhtima. Märkus Sisendi nuppude TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK ja SEN funktsiooni ei saa muuta. Numbrinupud TV ?/1 Sisendi nupud 1 Hoidke all sisendi nuppu, mille seadmist soovite muuta, ja samal ajal hoidke all nuppu TV ?/1. Näide: hoidke nuppu SAT/CATV all hoides ka nuppu TV ?/1. 2 Nuppu TV ?/1 endiselt all hoides vabastage sisendi nupp. Näide: nuppu TV ?/1 endiselt all hoides vabastage nupp SAT/CATV. 3 Vajutage järgmist tabelit kasutades soovitud kategooria järgi nuppu ja vabastage siis nupp TV ?/1. Näide: vajutage nuppu 1 ja seejärel vabastage nupp TV ?/1. Nüüd saate nupuga SAT/CATV Blu-ray-mängijat juhtida. Kategooriad Blu-ray mängija 1 (juhtimisrežiim BD1) a) Blu-ray Disci salvestaja 2 (juhtimisrežiim BD3) a) DVD-mängija (juhtimisrežiim DVD1) DVD-salvestaja 4 (juhtimisrežiim DVD3) b) VCR 5 (juhtimisrežiim VTR3) c) CD-mängija 6 Vajuta ge a) Lisateavet BD1 või BD3 sätete kohta leiate Blu-ray Disci mängija või salvestaja kasutusjuhendist. b) Sony DVD-salvestajaid kasutatakse seadistusega DVD1 või DVD3. Üksikasju vaadake DVD-salvestajaga kaasas olevast kasutusjuhendist. c) Sony VCR-i kasutatakse VTR 3 seadistusega, mis vastab VHS-ile. 3 Kaugjuhtimispuldi kasutamine 97 EE