Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Мени [Display]

Мени [Display] (Приказ) Поставки на звучник [] Параметри [Display] (Приказ) Шема на звучниците [SP PATTERN] Подигнување на централниот звучник [CNT LIFT] Големина на предни звучници b) [FRT SIZE] Големина на централен звучник b) [CNT SIZE] Големина на сараунд звучници b) [SUR SIZE] Големина на предни високи звучници b) [FH SIZE] Назначување на заден сараунд звучник d) [SB ASSIGN] Растојание на преден лев звучник b) [FL DIST.] Растојание на преден десен звучник b) [FR DIST.] Растојание на централен звучник b) [CNT DIST.] Растојание на лев сараунд звучник b) [SL DIST.] Растојание на десен сараунд звучник b) [SR DIST.] Растојание на заден сараунд звучник b) [SB DIST.] Растојание на заден лев сараунд звучник b) [SBL DIST.] Растојание на заден десен сараунд звучник b) [SBR DIST.] Растојание на преден лев висок звучник b) [LH DIST.] Поставки 5/2.1 до 2/0 (20 шеми) 1 до 10, OFF LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL SPK B, BI-AMP, OFF FL 1,00 m до FL 10,00 m (FL 3’3” до FL 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) FR 1,00 m до FR 10,00 m (FR 3’3” до FR 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) CNT 1,00 m до CNT 10,00 m (CNT 3’3” до CNT 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SL 1,00 m до SL 10,00 m (SL 3’3” до SL 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SR 1,00 m до SR 10,00 m (SR 3’3” до SR 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SB 1,00 m до SB 10,00 m (SB 3’3” до SB 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SBL 1,00 m до SBL 10,00 m (SBL 3’3” до SBL 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SBR 1,00 m до SBR 10,00 m (SBR 3’3” до SBR 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) LH 1,00 m до LH 10,00 m (LH 3’3” до LH 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) 102 MK

Мени [Display] (Приказ) Поставки за влез [] Поставки за опкружување [] Параметри [Display] (Приказ) Растојание на преден десен висок звучник b) [RH DIST.] Растојание на сабвуфер b) [SW DIST.] Единица мерка за растојание [DIST. UNIT] Преодна фреквенција на предни звучници e) [FRT CROSS] Преодна фреквенција на централен звучник e) [CNT CROSS] Преодна фреквенција на сараунд звучници e) [SUR CROSS] Преодна фреквенција на предни високи звучници e) [FH CROSS] Input Mode [INPUT MODE] Именување на влезови [NAME IN] Назначување на дигитален аудио влез [A. ASSIGN] HD-D.C.S. Тип ефект f) [HD-D.C.S. TYP] Поставки RH 1,00 m до RH 10,00 m (RH 3’3” до RH 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) SW 1,00 m до SW 10,00 m (SW 3’3” до SW 32’9”) (0,01 m (1 инч) интервал) FEET, METER CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz) CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz) CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz) CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz) AUTO, OPT, COAX, ANALOG За детали, погледнете во „Name In“ (Именување влезови) во менито Input Settings (Поставки за влез) (страница 97). За детали, погледнете „Користење други приклучоци за аудио влез (Назначување на аудио влез)“ (страница 84). DYNAMIC, THEATER, STUDIO 103 MK Прилагодување поставки