Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

N Порта за (USB)

N Порта за (USB) (страница 30) O Приклучок AUTO CAL MIC (страница 35) P Приклучок PHONES Поврзува со слушалки. 10 MK

Индикатори на приказот на панелот A Индикатор за влез Се осветлува за да го покаже моменталниот влез. HDMI Ресиверот ја препознава опремата поврзана преку приклучок HDMI IN. ARC Се избира ТВ-влезот и се пронаоѓаат сигналите на каналот за враќање аудио (ARC). COAX Дигиталниот сигнал влегува преку приклучокот COAXIAL (страница 84). OPT Дигиталниот сигнал влегува преку приклучокот OPTICAL (страница 84). B PARTY Се осветлува кога е активирана функцијата PARTY STREAMING (страница 72). C S.OPTIMIZER Се осветлува кога е активирана функцијата за оптимизација на звукот (страница 57). D D.C.A.C. Засветува кога резултатите од мерењата на функцијата „Auto Calibration“ се применети. E TrueHD* Се осветлува кога ресиверот декодира сигнали Dolby True HD. F Индикатор DTS(-HD)* Го осветлува соодветниот индикатор кога ресиверот ги декодира соодветните сигнали на форматот DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Индикатор на системот на звучници (страница 36) H Индикатори за подесување ST Засветува кога ресиверот ќе најде стерео пренос. MEM Засветува кога е вклучена функција на меморијата, како претходно поставена меморија (страница 52) итн. I SLEEP Засветува кога е активиран тајмерот за спиење (страница 15). J EQ Се осветлува кога е активиран стабилизаторот. K D.L.L. Се осветлува кога е вклучена функцијата D.L.L. (Digital Legato Linear) (страница 94). L D.R.C. Се осветлува кога е активирана компресијата на динамички опсег (страница 95). 11 MK