Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Индекс

Индекс Нумерички 2-канален 54 5.1 канален 21 7.1 канален 21 A–Z A.F.D. режим 54 A/V Sync. 94, 105 AirPlay 74 AM 50 Audio Input Assign 97 Audio Settings 94 Auto Standby 99 Auto Volume 95 Automatic Phase Matching 91 Bi-Amp 85 BRAVIA Sync подготвување 80 Calibration Type 101 CD-плеер 30 Center Lift Up 91 Control for HDMI 95, 105 D.L.L. (Digital Legato Linear) 94 DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 34 Device Name 98 Distance Unit 94, 103 DLNA 59 Dolby Digital EX 20 Dual Mono 95, 105 DVD-плеер 28 Easy Setup 34 EQ поставки 58, 104 Fast View 97 FM 50 FM Mode 51 FM-режим 104 HD-D.C.S. 54 HDMI 105 HDMI Audio Out 96, 105 HDMI Settings 95, 105 Input Assign 84 Input Edit 97 INPUT MODE 84 Input Settings 97 IP Setting 98 iPod/iPhone Компатибилни модели 45 Полнење 47 Listen 42 Manual Setup 92 Network settings 97 Network Standby 98 Network Update 99 OSD (приказ на екранот) 41 PARTY STREAMING 72 Pass Through 96 PlayStation 3 28 Preset Memory 52 PROTECTOR 121 Pure Direct 58 RDS 53 SB Assign 92, 102 SEN 70 Settings мени 87 Software Update 99 Sound Effects 54 Sound field 54 Speaker Pattern 91, 102 Speaker Settings 89, 102 SPEAKERS 36 Subwoofer Level 97 Surround Settings 103 System Settings 99, 105 Test Tone 101 Treble 104 126 MK

Update Alert 99 USB FAIL 121 USB-уред 47 Wake-on-LAN 66 Watch 42 WPS PIN-код 40 Копче за притискање 40 А Автоматска подготвеност 105 Автоматско пребарување 51 Алфабетско пребарување 15 Антена за безжичен LAN 13 Аудио поставки 105 Б Бас 104 Безвучност 44 Безжична мрежа 38 Бришење далечински управувач 108 звучно поле 59 меморија 86 И Избор на сцена 83 Исклучување на системот 82 Ј Јачина на сигналот од безжичен LAN 12 К Кабелски ТВ-пребарувач 28, 29 Компресија на динамички опсег 95, 105 Контрола на домашно кино 83 М Мени 87, 101 Музички режим 55 Музички услуги 70 Н Напредна автоматска јачина на звукот 95 Ниво на ефект 103 Дополнителни информации В Влез 43 Внесување име 53 Д Далечински управувач 14 Директно пребарување 51 Домашна мрежа 66 Ж Жична мрежа 37 П Плеер за Super Audio CD 30 Поврзување USB-уред 30 антени 31 аудио опрема 30 Безжично 33 видео опрема 26 Жично 33 звучници 23 Мрежа 31 Телевизор 25 Поврзување со bi-засилувач 85 127 MK