Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

За

За контролирање на друга опрема на Sony Име Телевизор Видеорекордер B TV ?/1 z DVD -плеер Плеер за дискови Blu-ray CD-плеер C Нумерички копчиња z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 18 MK

Почеток Можете да уживате во аудио/видео опремата поврзана со ресиверот следејќи ги едноставните чекори подолу. Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод). Инсталирање и поврзување на звучниците (страница 21, 23) Проверување на врската соодветна за вашата опрема Поврзување на телевизорот и видео опремата (страница 25, 26) Квалитетот на сликата зависи од приклучокот за поврзување. Видете ја сликата долу. Изберете ја врската во зависност од приклучоците на вашата опрема. Препорачуваме да ја поврзете видео опремата преку HDMI врска ако има HDMI приклучоци. Дигитална Аналогна Високо квалитетна слика Поврзување на аудио опремата (страница 30) Подготвување на ресиверот Видете „Поврзување на кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод)“ (страница 34) и „Вклучување на ресиверот“ (страница 34). Поставување на ресиверот Погледнете „Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup“ (страница 34). Поставување на поставките на дигиталниот аудио излез на поврзаната опрема. За излез на повеќеканално дигитално аудио, проверете ги поставките на дигиталниот аудио излез на поврзаната опрема. За Sony Blu-ray Disc плеер, проверете дали „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“ се поставени на „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ и „DTS“ соодветно (од 1. август, 2012 година). За PlayStation 3, откако ќе го поврзете ресиверот со HDMI-кабел, изберете „Audio Output Settings“ во „Sound Settings“ и изберете „HDMI“ и „Automatic“ (со верзија 4.21 на системскиот софтвер). За детали, погледнете во упатствата за работа дадени со поврзаната опрема. 19 MK