Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Дигитални

Дигитални аудио формати поддржани од ресиверот Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој ресивер зависат од приклучоците за дигитален аудио излез на поврзаната опрема. Овој ресивер ги поддржува следниве аудио формати. Аудио формат [Display] (Приказ) Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Повеќеканален линеарен PCM a) [PCM] Максимален број на канали Врска помеѓу опремата за репродуцирање и ресиверот COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува на форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање. b) Сигналите со одмерна фреквенција поголема од 96 kHz се репродуцираат назад на 96 kHz или на 88,2 kHz. 20 MK

Поврзувања 1: Монтирање на звучниците Овој ресивер ви овозможува да користите до 7.2-канален систем (7 звучници и 2 сабвуфери). Пример за конфигурација на системот звучници 7.1 канален систем на звучници користејќи сараунд задни звучници Можете да уживате во високо веродостојна репродукција на звук од дискови DVD или Blu-ray снимен со софтвер во 6.1 канален или 7.1 канален формат. • Поставување на 6.1 канален систем на звучници Поставете го задниот звучник за опкружувачки звук позади позицијата на слушање. Поврзувања A Преден звучник (Лев) B Преден звучник (Десен) C Централен звучник D Сараунд звучник (Лев) E Сараунд звучник (Десен) F Сараунд заден звучник (Лев)* G Сараунд заден звучник (Десен)* H Преден висок звучник (Лев)* I Преден висок звучник (Десен)* J Сабвуфер * Не може истовремено да ги користите задните звучници за опкружување и предните високи звучници. 5.1 канален систем на звучници За целосно уживање во мултиканалниот сараунд систем како во кино потребни се пет звучници (два предни, централен и два задни сараунд звучници) и сабвуфер. • Поставување на 7.1 канален систем на звучници Поставете ги задните звучници за опкружувачки звук како што е прикажано на сликата подолу. Аголот A треба да биде ист. 21 MK