Views
5 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

За

За поврзување на опрема со приклучоци HDMI Ако вашата опрема нема приклучок HDMI, погледнете на страницата 29. Плеер за дискови Blu-ray DVD-плеер PlayStation 3 Видеорекордер, DVD-снимач, видео игра Аудио/видео сигнали Аудио/видео сигнали Аудио/видео сигнали Аудио/видео сигнали A A A A A Аудио/видео сигнали Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач A Аудио/видео сигнали Плеер за Super Audio CD A Кабел за HDMI (не се доставува) Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или HDMI-кабел на Sony. Забелешки • Влезот BD има подобар квалитет на звукот. Кога ви треба подобар квалитет на звукот поврзете ја опремата на приклучокот BD (за AUDIO) и изберете BD како влез. • Зададените поставки за влезното копче за BD на далечинскиот управувач е плеер за дискови Blu-ray. Осигурете се дека сте ги смениле стандардните поставки влезното копче за BD за да можете да го користите копчето за да ја контролирате опремата. За детали, погледнете „Пренамена на влезно копче“ (страница 107). • Може и да го преименувате влезот за BD за да се прикажува на панелот за приказ на ресиверот. За детали, погледнете во „Name In“ во менито Input Settings (страница 97). 28 MK

Поврзување опрема со други приклучоци освен приклучоците HDMI Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач Аудио сигнали Видео сигнали Видеорекордер, DVD-снимач, видео игра Аудио сигнали Видео сигнали Поврзувања или A B C B C A Оптички дигитален кабел (не се доставува) B Аудио кабел (не се доставува) C Видео кабел (не се доставува) Препорачано поврзување Алтернативно поврзување 29 MK