Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

LAN-кабел (CAT5)

LAN-кабел (CAT5) (Само за поврзување преку жичен LAN) • Препорачуваме да го користите овој тип на кабел за жичен LAN. На некои плоснати кабли за LAN лесно им влијае шумот. Препорачуваме да користите нормален тип на кабли. • Ако ресиверот се користи во средина каде што има шум од снабдување со енергија од електричните производи или во гласна мрежна средина, употребете заштитен тип на LAN-кабел. Сервер Серверот е уред којшто доведува содржина (музика, слики и видеа) до DLNA уредот на Домашната мрежа. Уредот што може да се употреби како сервер (компјутер итн.) мора да биде поврзан со домашната мрежа, жичен или безжичен LAN.* * За детали за серверите коишто се компатибилни со овој ресивер, видете страница 60. 32 MK

Пример на конфигурација Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со ресивер и сервер. Препорачуваме да го поврзете серверот со рутерот со жично поврзување. Интернет Модем Сервер Поврзувања Рутер LAN-кабел (не се доставува) LAN-кабел (не се доставува) A Само за поврзување преку жичен LAN. B Само за поврзување преку безжичен LAN. Бидете сигурни дека употребувате рутер/ пристапна точка за безжичен LAN. Забелешка Репродукцијата на аудио на серверот повремено може да биде прекината кога користите безжично поврзување 33 MK