Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

5 Притиснете 2

5 Притиснете 2 +/– за да ја прилагодите јачината на звукот. Можете да користите и MASTER VOLUME на ресиверот. 6 Притиснете SOUND FIELD +/– за да уживате во опкружувачкиот звук. Исто така, можете да користите A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на ресиверот. За детали, погледнете страница 54. Совети • Можете да го завртите INPUT SELECTOR на ресиверот или да ги притиснете копчињата за внесување на далечинскиот управувач за да ја изберете опремата што ја сакате. • Можете поинаку да ја прилагодувате јачината на звукот со употреба на регулаторот MASTER VOLUME на ресиверот или копчињата 2 +/– на далечинскиот управувач. За брзо да ја зголемите или намалите јачината на звукот – Брзо свртете го регулаторот. – Притиснете и задржете го копчето. За фино приспособување – Бавно свртете го регулаторот. – Притиснете го копчето и веднаш ослободете го За активирање на функцијата за безвучност Притиснете . Функцијата за безвучност ќе се откаже кога ќе го направите следново. • Повторно притиснете . • Променете ја јачината на звукот. • Исклучете го ресиверот. • Изведете автоматска калибрација. За да се избегне оштетување на звучниците Пред да го исклучите ресиверот, осигурете се дека е намалено нивото на јачина на звук. 44 MK

Репродуцирање на iPod/iPhone Можете да уживате во музичките содржини од iPod/iPhone поврзувајќи го со портата (USB) на ресиверот. За детали за поврзување на iPod/iPhone, видете страница 30. Компатибилни модели на iPod/iPhone Можете да ги користите следните iPod/iPhone модели на овој ресивер. Ажурирајте го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите. iPod touch четврта генерација iPod touch трета генерација iPod touch втора генерација iPod nano шеста генерација Основни операции iPod nano петта генерација (видео камера) iPod nano четврта генерација (видео) iPod nano трета генерација (видео) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Забелешки • Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој ресивер. • Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple. 45 MK