Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Избирање на

Избирање на контролниот режим за iPod/iPhone Можете да го изберете контролниот режим за iPod/iPhone користејќи iPhone CTRL на далечинскиот управувач. Исто така, можете да ги контролирате сите опции со преглед на информациите на екранот кога телевизискиот екран еисклучен. За управување со iPod/iPhone користејќи го далечинскиот управувач USB iPhone CTRL V/v/B/b, SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL HOME 1 Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува главното мени. 2 Изберете „Listen“, потоа притиснете . 3 Изберете „USB“, потоа притиснете . Кога е поврзан iPod или iPhone, на телевизискиот екран се појавува „iPod/iPhone“. 4 Следете ги упатствата на екранот за да го изберете контролниот режим за iPod/iPhone. m/M N ./> X x Притиснете USB пред да ги употребите следните копчиња. Притиснете Операција N Започнува со репродукцијата. X, x Ја паузира репродукцијата. m/M Премотува напред или назад. ./> Оди на претходната/ следната песна. REPEAT Внесува режим на повторување. SHUFFLE Внесува режим на мешање. iPhone CTRL Го избира контролниот режим за iPod/iPhone. 46 MK

Забелешки за iPod/iPhone • iPod/iPhone се полни кога е поврзан со ресиверот додека ресиверот е вклучен. • Не можете да пренесувате песни на iPod/iPhone од овој ресивер. • Не отстранувајте го iPod/iPhone за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го ресиверот кога го поврзувате или отстранувате iPod/iPhone. Формат на датотеката MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Наставки „.mp3“ „.m4a“, „.3gp“, „.mp4“ „.wma“ „.wav“ „.flac“ iPod/iPhone листа на пораки Порака и објаснување Reading Приемникот ги препознава и чита информациите од iPod или iPhone. Not supported Поврзан е неподдржан iPod или iPhone. No device is connected Не е поврзан iPod или iPhone. No music Не е најдена музика. Headphones not supported Кога е поврзан iPod или iPhone, не излегува звук од слушалките. Playing a USB device Можете да уживате во музика од USBуредот поврзувајќи го со портата (USB) на ресиверот. За детали за поврзување на USB-уред, видете „Поврзување iPod, iPhone, USBуред“ (страница 30). Форматите на музичките датотеки што може да се репродуцираат од страна на овој ресивер се следните: * Ресиверот не репродуцира датотеки кодирани со DRM. Компатибилни USB-уреди Можете да ги користите следните Sony USB-уреди на овој ресивер. Потврден Sony USB-уред Име на производ Walkman ® Име на модел NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 Основни операции 47 MK