Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

За да ја

За да ја поставите дозволата за автоматски за уредите Можете да поставите дозвола за пристап за уред на списокот на уреди. Само уреди кои се поставени на „Allow“ се препознаваат на домашната мрежа. 1 Изберете „Control Device“ во „Access Settings“, потоа притиснете . Регистрираниот список на уреди се појавува на ТВ екранот. 2 Изберете го уредот кој го сакате, потоа притиснете . 3 Изберете „Access“, потоа притиснете . 4 Изберете „Allow“ или „Not Allow“, потоа притиснете . За да избришете уред од списокот Изберете „Delete“ во чекор 3, потоа притиснете . Изберете „OK“ на екранот за потврда, потоа притиснете . Користење TV SideView TV SideView е бесплатна мобилна апликација за далечинскиот уред (паметен телефон итн.). Со користење на TV SideView со овој ресивер, можете лесно да уживате во ресиверот со управување преку далечинскиот уред. За да регистрирате TV SideView уред 1 Притиснете HOME NETWORK. Совет Можете да изберете и „HOME NETWORK“ од „Listen“ во главното мени. 2 Притиснете OPTIONS. 3 Изберете „TV SideView Device Registration“, потоа притиснете . 4 Изберете „Start Registration“, потоа притиснете . Ресиверот почнува да го препознава TV SideView уредот кој е подготвен за регистрација. На телевизискиот екран се појавува „Connecting“. Притиснете „Registration“ на уредот со TV SideView. Сепак, ресиверот ќе излезе од регистрацијата ако не се препознае ниеден уред за 30 секунди. 5 Изберете „Finish“, потоа притиснете . За да ја откажете регистрацијата Изберете „Cancel“ во чекор 4, потоа притиснете . Забелешка До 5 TV SideView уреди може да се додадат на списокот на уреди. Ако се веќе регистрирани 5 уреди, „Device full“ се појавува и не може да се додаде нов уред на списокот. Во овој случај, избришете ги непотребните уреди од списокот (страница 68). За да го прегледате регистрираниот TV SideView уред Изберете „Registered TV SideView Devices“ во чекор 3, потоа притиснете . За да ги избришете регистрираните TV SideView уреди од списокот на уреди 1 Изберете „Registered TV SideView Devices“ во чекор 3, потоа притиснете . 2 Изберете го уредот кој сакате да го избришете, потоа притиснете . 3 Изберете „Delete“, потоа притиснете . 4 Изберете „OK“, потоа притиснете . Избраниот уред е избришан од списокот на уреди. 68 MK

Проверка на заштитата на авторските права Овој ресивер не може да репродуцира датотеки во WMA формат со DRM заштита на авторските права. Ако WMA датотека не може да се репродуцира на овој ресивер, проверете ја сопственоста на таа датотека на вашиот компјутер за да видите дали авторските права на таа датотеката се DRM заштитени. Отворете ја папката или томот каде што е складирана WMA датотеката и притиснете со десното копче на глушецот врз датотеката за да го прикажете прозорецот [Properties] (Својства). Ако има картичка [License] (Лиценца), датотеката е со DRM заштитени авторски права и не може да се репродуцира на овој ресивер. Работење со Home Network функцијата користејќи го далечинскиот управувач За да Ја паузирате репродукцијата* Сторете го следното Притиснете X при репродукција. Притиснете N за да продолжите со репродукцијата. Ја запрете Притиснете x. репродукцијата Одете на Притиснете ./> почетокот на повеќе пати. моменталната песна, претходна/ следна песна За да Го изберете членот кој сакате да го репродуцирате повторно. Го барате членот кој го сакате со користење на клучен збор Го промените серверот Изберете повторено репродуцирање Изберете мешано репродуцирање Сторете го следното Притиснете RETURN O повеќе пати, сè додека именикот кој го сакате не се појави. Или притиснете OPTIONS, изберете „Server List“, а потоа изберете го членот кој го сакате. За да се вратите на екранот за репродуцирање, притиснете OPTIONS и изберете „Now Playing“. Додека ја бирате содржината во серверот, притиснете ALPHABET SEARCH, а потоа внесете клучен збор (страница 79). Притиснете x. Потоа изберете „Server List“, и потоа притиснете . Изберете го серверот кој го сакате, а потоа притиснете . Притиснете REPEAT неколку пати, додека „Repeat All“ или „Repeat One“ се појавува на ТВ екранот. Притиснете SHUFFLE повеќе пати, додека се појавува „Shuffle On“ на ТВ екранот. * Во зависност од серверот или од песната, може да не функционира паузирањето на репродукцијата кога е избрана Home Network функцијата. Користење на мрежни карактеристики 69 MK