Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Содржина За

Содржина За ова упатство ............................... 3 Испорачана дополнителна опрема ........................................ 8 Опис и локација на делови .......... 9 Почеток ..........................................19 Поврзувања 1: Монтирање на звучниците ....21 2: Поврзување на звучниците ...23 3: Поврзување на телевизорот ............................25 4a: Поврзување на видео опремата ..................................26 4b: Поврзување на аудио опремата ..................................30 5: Поврзување на антените (воздушни) ..............................31 6: Поврзување со мрежата .........31 Подготовка на ресиверот Поврзување на кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод) ............34 Вклучување на ресиверот ...........34 Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup .........34 Конфигурација на мрежните поставки на ресиверот .........37 Водич за операцијата за приказ на екранот (OSD) ..................41 Основни операции Репродуцирање опрема од влезен извор ......................43 Репродуцирање на iPod/iPhone .............................45 Playing a USB device .....................47 6 MK Операции на пребарувачот Слушање FM/AM-радио ............ 50 Претходно поставување на FM/AM-радиостаници (Претходно поставена меморија) ................................ 52 Примање RDS-емитувања (само модели во Европа и Австралија) ......................... 53 Уживање во звучни ефекти Избирање на звучното поле ...... 54 Користење на функцијата за оптимизирач на звукот ........ 57 Избор на типот калибрација ..... 57 Прилагодување на стабилизаторот ...................... 58 Користење на функцијата „Pure Direct“ ...........................58 Ресетирање на звучните полиња до стандардните поставки .................................. 59 Користење на мрежни карактеристики За мрежните функции на ресиверот ...........................59 Поставување на серверот ........... 60 Уживање во аудио содржина складирана на серверот ....... 66 Уживање во Sony Entertainment Network (SEN) ........................ 70 Користење на PARTY STREAMING функцијата .... 72 Емитување музика од iTunes со AirPlay ................................. 74 Ажурирање на софтверот .......... 76 Барање ставка со користење на клучен збор ....................... 79

„BRAVIA“ Sync карактеристики Што е тоа „BRAVIA“ Sync? ........ 80 Подготвување за „BRAVIA“ Sync ...................... 80 Репродуцирање со еден допир .............................. 81 Системска аудио контрола ........ 82 Исклучување на системот .......... 82 Избор на сцена ............................. 83 Контрола на домашно кино ...... 83 Remote Easy Control .................... 83 Други операции Менување помеѓу дигитално и аналогно аудио (INPUT MODE) ..................... 84 Користење други приклучоци за аудио влез (Назначување на аудио влез) ........................ 84 Користење врска на bi-засилувач ............................ 85 Враќање на фабричките зададени поставки ................ 86 Прилагодување поставки Користење на менито Settings ... 87 Easy Setup ....................................... 89 Speaker Settings мени ................... 89 Audio Settings мени ..................... 94 HDMI Settings мени ..................... 95 Input Settings menu ...................... 97 Network Settings мени ................. 97 System Settings мени .................... 99 Работење без користење OSD ... 99 Ракување со далечинскиот управувач Пренамена на влезно копче .... 107 Ресетирање на влезните копчиња ................................ 108 Дополнителни информации Мерки на претпазливост ......... 108 Решавање на проблеми ............ 109 Спецификации ........................... 122 Индекс .......................................... 126 7 MK