Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Придружување

Придружување на PARTY Ресиверот може да се придружи на PARTY што бил започнат од друг уред, така што можете да уживате во истата аудио содржина која се репродуцира во различна соба. Додека PARTY уредот-домаќин има PARTY, притиснете PARTY JOIN и ресиверот се придружува на PARTY како PARTY гостин. За да напуштите PARTY Притиснете PARTY LEAVE. Забелешки • Не можете да се придружите на PARTY во следниве случаи: – имате PARTY на овој ресивер. – веќе сте се придружиле на друго PARTY. • Ако притиснете PARTY JOIN кога не е започнато никакво PARTY, но уред кој е во согласност со PARTY STREAMING врши репродуцирање, уредот ќе го претставува PARTY домаќинот, а ресиверот ќе се придружи на PARTY како PARTY гостин. • Функцијата на уредот кој е PARTY гостин автоматски се префрла на HOME NETWORK кога уредот се придружува на PARTY. Дури и ако уредот кој е PARTY гостин го напушти PARTY, функцијата останува како HOME NETWORK. Совет Ако „Network Standby“ е поставено на „On“, ресиверот се вклучува и се придружува на PARTY автоматски кога уредот кој е PARTY домаќин, започнува со PARTY. Емитување музика од iTunes со AirPlay Со помош на безжична мережа, со овој применик можете да репродуцирате аудио содржина на iOS уреди какви што се iPhone, iPod touch, iPad или iTunes Library на вашиот PC. Компатибилни iPod/iPhone/ iPad модели iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (втора, трета или четврта генерација), iPad, iPad2, iPad трета генерација со iOS 4.2 или понов, и Mac или PC со iTunes 10.1 или понов. Забелешки • За детали околу поддржаните верзии на iOS или iTunes, погледнете кај „Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели“ на оваа страница. • Ажурирајте го вашиот iOS или iTunes со најновата верзија пред да го користите со ресиверот. • За детали околу употребата на iOS уредите, iTunes или AirPlay, погледнете во упатствата за работа на вашиот уред. • Не можете да го користите овој ресивер како PARTY домаќин додека ја користите AirPlay функцијата. PC iPhone/iPod touch/iPad 74 MK

1 Допрете/кликнете на иконата долу десно на екранот на iOS уредот или iTunes прозорецот. [iOS device] (iOS уред) [iTunes] (iTunes) 2 Изберете „STR-DN840“ на AirPlay менито на iTunes или на вашиот iOS уред. [iOS device] (iOS уред) [iTunes] (iTunes) 3 Започнете со репродукција на аудио содржина на iOS уредот или на iTunes. AirPlay автоматски е избран како функција на ресиверот. Совети • „******“ се последните 6 бројки од MACадресата на ресиверот. • Ако репродукцијата не започне, изведете го процесот повторно од чекор 1. За да го потврдите/уредувате името на уредот Погледнете „Device Name“ (страница 98) за упатствата како да го преименувате уредот. За контрола на AirPlay репродукција Можете да ги користите 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE и REPEAT копчињата. Користењето од ресиверот и далечинскиот управувач е активно само кога ресиверот е избран како уред за излез. Кога користите iTunes, поставете го iOS уредот да прифаќа контрола од овој ресивер и од далечинскиот управувач кога сакате да го користите овој ресивер и далечинскиот управувач за управување на iOS уредот. Совети • Дадена и е предност на последната командна контрола до ресиверот. Ресиверот започнува со репродукција на аудио содржина од друг уред кога тој ќе прифати контрола од тој уред опремен со AirPlay, дури и ако ресиверот се користи за AirPlay со оригиналниот уред. • Ако ја поставите јачината на звукот на многу гласно, користејќи iOS уреди или iTunes, многу гласен звук може да излезе од овој ресивер. • За детали, како да го користите iTunes, погледнете во Помош на iTunes. • Нивото на јачина на звукот на iOS уредите или на iTunes може да не биде можно да се поврзе со нивото на јачина на звук на овој примник. Користење на мрежни карактеристики 75 MK