Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

SEN Порака и

SEN Порака и објаснување Cannot connect to server Ресиверот не може да се поврзе со серверот. Cannot get data Ресиверот не може да добие содржина од серверот. Cannot play Ресиверот не може да репродуцира услуга или станица поради неподдржан формат на датотека или поради ограничувања на репродуцирањето. Data error • Сте се обиделе да репродуцирате датотека која не може да се репродуцира. • Ресиверот не ги препознава податоците на серверот. Software update is required Услугата не е достапна во моменталната верзија на софтверот на ресиверот. Посетете ја долната веб-локација за повеќе информации околу ажурирањето на софтверот: http://munlimited.com/home No preset station is stored Нема меморирана станица на ресиверот за избраниот претходно поставен број. No service is available Нема давател на услуги. Not available • Избраната услуга не е достапна. • Се извршува операција која моментално е недостапна. Not in use Се извршува операција која моментално езабранета. Ажурирање на софтверот Порака и објаснување Cannot connect Ресиверот не може да пристапи до серверот за да ја преземе најновата верзија на софтверот. Влезете во менито за поставки и повторно ажурирајте го софтверот (страница 76). Cannot download Ресиверот не успеал да ги преземе податоците за ажурирање додека извршувал ажурирање на софтверот. Влезете во менито за поставки и повторно ажурирајте го софтверот (страница 76). 78 MK

Барање ставка со користење на клучен збор Кога се прикажува список на телевизискиот екранот (како список на изведувачи, список на песни итн.), можете да внесете клучен збор за да ја побарате саканата ставка. Барањето по клучни зборови е достапно само кога е избрана функцијата Home Network или SEN. Нумерички/ текстуални копчиња ALPHABET SEARCH SHIFT ALPHABET NEXT ALPHABET PREV 1 Притиснете ALPHABET SEARCH додека на ТВ екранот се прикажува список со членови (список на изведувачи, список на песни, итн.). Екранот за влез на клучен збор се појавува на ТВ екранот. 2 Држете притиснато SHIFT, потоа притиснете ги нумеричките/ текстуалните копчиња за да внесете клучен збор. Клучен збор може да има до 15 карактери. Забелешка Внесете клучен збор кој ќе се совпадне со буквите или збор на почетокот на името или насловот на членот кој сакате да го барате. Кога ресиверот бара ставка, „The“ на почетокот на некое име и следното празно место ќе бидат игнорирани. 3 Притиснете . Се појавува член кој се совпаѓа со клучниот збор. Ако членот кој се појавува не е оној кој го барате, притиснете ALPHABET PREV/ ALPHABET NEXT за да го прикажете претходниот/следниот член. 4 Повторете ги чекорите од 1 до 3 сè додека не го најдете членот кој го сакате, а потоа притиснете . 5 Изберете ја песната која ја сакате, потоа притиснете . Започнува репродуцирањето. Користење на мрежни карактеристики 79 MK