Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

DLNA, DLNA logotip i

DLNA, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi, servisni znakovi ili oznake certifikata asocijacije Digital Living Network Alliance. Logotip "Sony Entertainment Network" i "Sony Entertainment Network" zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation. Wake-on-LAN zaštitni je znak tvrtke International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama. Windows i logotip Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft. Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS iThomson. Logotipovi "x.v.Color (x.v.Colour)" i "x.v.Color (x.v.Colour)" zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation. "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation. "PlayStation" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc. "WALKMAN" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation. MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation. VAIO i VAIO Media registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation. PARTY STREAMING i logotip PARTY STREAMING zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation. Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance. InstaPrevue registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Silicon Image, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. FLAC dekoder Autorsko pravo © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika, sa ili bez izmjene, dopuštena je pod uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti: – Redistribucija izvornog koda mora sadržavati gornju obavijest o autorskim pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti. – Redistribucija u binarnom obliku mora reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu priloženom uz isporuku. – Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja. OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJI "U TRENUTNOM STANJU" TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, 4 CR

OBJEKTIVNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE. Mjere opreza O sigurnosti Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite prijemnik iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka korištenja. O izvorima napajanja • Prije nego što uključite prijemnik provjerite odgovara li radni napon prijemnika naponu lokalne električne mreže. Radni napon je naveden na nazivnoj pločici na stražnjoj strani prijemnika. • Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu čak i ako je sama jedinica isključena. • Ako prijemnik ne planirate koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice. Prilikom isključivanja kabela za napajanje primite utikač, a nemojte povlačiti kabel. • Kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu. O stvaranju topline Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako prijemnik stalno koristite pri visokim razinama glasnoće, temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu značajno raste. Ne dirajte kućište kako se ne biste opekli. O postavljanju • Postavite prijemnik na mjesto s dobrom ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo do nakupljanja topline te kako biste produljili životni vijek prijemnika. • Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima. • Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar. • Ne postavljajte prijemnik u blizini opreme poput TV-a, videorekordera ili kazetofona. (Ako se prijemnik koristi u kombinaciji s TV-om, videorekorderom ili kazetofonom, a postavljen je preblizu opremi, mogu nastati šumovi, a kvaliteta slike se može pogoršati. Do toga će najprije doći ako koristite sobnu antenu. Stoga vam preporučujemo da koristite vanjsku antenu.) • Budite oprezni prilikom postavljanja prijemnika na posebno tretirane površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini. O radu uređaja Prije nego što priključite ostalu opremu provjerite jeste li isključili prijemnik i izvukli kabel iz mreže napajanja. O čišćenju Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti otopinom blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina. Ako imate pitanja ili problema u vezi s prijemnikom, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony. 5 CR