Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

Odeljak NETWORK Ethernet

Odeljak NETWORK Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bežični LAN Kompatibilni standardi: IEEE 802.11 b/g Bezbednost: WEP 64 bit-ni, WEP 128 bit-ni, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio-frekvencija: 2,4 GHz Opšte Zahtevi za napajanje 230 VAC, 50/60 Hz Potrošnja energije 240 W Potrošnja energije (u režimu mirovanja) 0,3 W (Kada su funkcije „Control for HDMI“, „Pass Through“ i „Network Standby“ podešene na „Off “.) Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno) 430 mm × 156 mm × 329,4 mm uključujući isturene delove i kontrole Težina (približno) 8,5 kg Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave. 8 SR

UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA SONY SOFTVER Pažljivo pročitajte sledeći ugovor pre korišćenja SONY SOFTVERA (definisan u nastavku teksta). Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate ovaj ugovor. Ako ga ne prihvatite, niste ovlašćeni da koristite SONY SOFTVER. VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika („EULA“) je pravni ugovor između vas i korporacije Sony („SONY“), koja je proizvođač Sony uređaja („PROIZVOD“) i davalac licence za SONY SOFTVER. Celokupan Sony softver i softver nezavisnih proizvođača (osim softvera koji podleže zasebnoj licenci) koji dolazi uz vaš PROIZVOD, kao i sve ispravke i nadogradnje u daljem tekstu će se nazivati „SONY SOFTVER“. SONY SOFTVER možete da koristite samo sa PROIZVODOM. Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate uslove u ovom EULA ugovoru i obavezujete se na njih. Ako ne prihvatite uslove u ovom EULA ugovoru, SONY vam neće dati licencu za korišćenje SONY SOFTVERA. U tom slučaju ne bi trebalo da koristite SONY SOFTVER. LICENCA ZA SONY SOFTVER SONY SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o autorskim pravima, kao i ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. SONY SOFTVER se ne prodaje već licencira. IZDAVANJE LICENCE Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje kompanija SONY ili njeni davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite SONY SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu. OPIS USLOVA, ZABRANA, PRAVA I OGRANIČENJA Ograničenja. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, obrnuti inženjering, dekompajliranje ili rastavljanje SONY SOFTVERA u celini ili delimično. Razdvajanje komponenti. SONY SOFTVER se licencira kao jedan proizvod. Zabranjeno je zasebno korišćenje njegovih komponenti. Korišćenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTVER se može koristiti samo na jednom PROIZVODU. Iznajmljivanje. Zabranjeno je iznajmljivanje SONY SOFTVERA. Prenos softvera. Sva prava koja imate po ovom EULA ugovoru možete da trajno prenesete samo ako se SONY SOFTVER prenese zajedno sa PROIZVODOM, odnosno kao njegov deo i pod uslovom da ne zadržite nijednu kopiju, prenesete celokupan SONY SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve kopije, komponente, medijume, uputstva, ostale štampane materijale, elektronske dokumente, diskove za oporavak i ovaj EULA ugovor), kao i da primalac prihvati uslove ovog EULA ugovora. Raskid ugovora. Ne dovodeći u pitanje ostala prava, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate njegovih uslova. U tom slučaju, kada vam SONY to zatraži, PROIZVOD morate da pošaljete na adresu koju je naznačio SONY i SONY će vam poslati PROIZVOD nazad u najkraćem mogućem roku nakon što SONY SOFTVER bude izbrisan sa PROIZVODA. Poverljivost. Pristajete na to da čuvate poverljivost informacija koje se nalaze u ovom SONY SOFTVERU a koje nisu javno poznate, kao i da ne otkrivate takve informacije drugim osobama bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije SONY. VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI SONY SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SONY SOFTVERA mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu („Visokorizične aktivnosti“). SONY i njegovi dobavljači se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije o podesnosti za korišćenje u visokorizičnim aktivnostima. 9 SR