Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di configurazione rapid Olandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di configurazione rapid Olandese

NL Als er na de

NL Als er na de automatische kalibratie een foutcode of een waarschuwing wordt weergegeven op het scherm van de televisie, kunt u deze hieronder opzoeken. Voer na het uitvoeren van de nodige stappen de automatische kalibratie opnieuw uit. Error Code 30 Er is een hoofdtelefoon aangesloten op de PHONES-aansluiting van de ontvanger. Koppel de hoofdtelefoon los. Error Code 31 Er zijn geen luidsprekers geselecteerd. Druk op SPEAKERS om de luidsprekers in te stellen. Error Code 32 Error Code 33 ēēEr zijn geen voorluidsprekers aangesloten of er is slechts één voorluidspreker aangesloten. ēēDe optimalisatiemicrofoon is niet correct aangesloten of de kabel is beschadigd. ēēDe linker of de rechter surround-luidspreker is niet aangesloten. ēēEr zijn surround-achterluidsprekers of hoge voorluidsprekers aangesloten, ook al zijn er geen surroundluidsprekers aangesloten. Sluit surroundluidsprekers aan op de SPEAKERS SURROUND-aansluitingen. ēēEr is één surround-achterluidspreker aangesloten op de SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R-aansluiting. Als u slechts één surroundachterluidspreker aansluit, dient u deze aan te sluiten op de SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L-aansluiting. ēēDe linker of rechter hoge voorluidspreker is niet aangesloten. Warning 40 Het meetproces is voltooid, maar er werden veel omgevingsgeluiden geregistreerd. Voer het meetproces uit in een stille ruimte. Warning 41/Warning 42 ēēDe invoer van de optimalisatiemicrofoon is te luid. ēēDe afstand tussen de luidsprekers en de optimalisatiemicrofoon is te klein. Zet deze verder uit elkaar. Warning 43 De afstand en de positie van de subwoofer kunnen niet worden berekend. Voer het meetproces uit in een stille ruimte. IT Cercare nell’elenco di seguito l’eventuale codice di errore o l’avviso visualizzato sullo schermo del televisore a seguito di Calibrazione automatica. Ripetere Calibrazione automatica dopo aver svolto le operazioni appropriate. Error Code 30 Le cuffie sono collegate alla presa PHONES sul ricevitore. Rimuovere le cuffie. Error Code 31 Non sono stati selezionati i diffusori. Premere SPEAKERS per impostare i diffusori. Error Code 32 Error Code 33 ēēNon sono stati collegati i diffusori anteriori, oppure ne è stato collegato solo uno. ēēIl microfono di ottimizzazione non è collegato correttamente o il cavo è danneggiato. ēēIl diffusore surround sinistro o destro non è collegato. ēēI diffusori surround posteriori o i diffusori anteriori superiori risultano collegati anche se non sono stati collegati i diffusori surround. Collegare i diffusori surround ai terminali SPEAKERS SURROUND. 12

ēēÈ stato collegato un solo diffusore surround posteriore al terminale SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B R. Se si intende collegare un solo diffusore surround posteriore è necessario collegarlo al terminale SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B L. ēēIl diffusore anteriore superiore sinistro o destro non è collegato. Warning 40 Il processo di misurazione ha rilevato livelli di rumore elevati. Effettuare la misurazione in un ambiente silenzioso. Warning 41/Warning 42 ēēL’ingresso del microfono di ottimizzazione è troppo alto. ēēLa distanza tra i diffusori e il microfono di ottimizzazione è troppo bassa. Aumentare la distanza. Warning 43 Non è possibile rilevare la distanza e la posizione di un subwoofer. Effettuare la misurazione in un ambiente silenzioso. PL Jeśli na ekranie telewizora po wykonaniu automatycznej kalibracji zostanie wyświetlony kod błędu lub ostrzeżenie, sprawdź je powyżej. Po wykonaniu odpowiednich czynności wykonaj ponownie automatyczną kalibrację. Error Code 30 Słuchawki są podłączone do gniazda PHONES na odbiorniku. Wyjmij słuchawki. Error Code 31 Nie wybrano żadnych głośników. Aby ustawić głośniki, naciśnij przycisk SPEAKERS. Error Code 32 Error Code 33 ēēNie podłączono żadnego głośnika przedniego lub podłączono tylko jeden głośnik przedni. ēēMikrofon optymalizatora nie jest podłączony prawidłowo lub kabel jest uszkodzony. ēēGłośnik przestrzenny, lewy lub przestrzenny, prawy nie został podłączony. ēēZostał podłączony głośnik przestrzenny, tylny lub głośnik przedni, wysoki, chociaż głośniki przestrzenne nie zostały podłączone. Podłącz głośniki przestrzenne do zacisków SPEAKERS SURROUND. ēēJeden głośnik przestrzenny, tylny został podłączony do zacisku SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B R. Przy podłączaniu tylko jednego głośnika przestrzennego, tylnego, należy go podłączyć do zacisku SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L. ēēNie podłączono głośnika przedniego lewego, wysokiego lub przedniego prawego, wysokiego. Warning 40 Proces pomiaru został zrealizowany przy wysokim poziomie szumów. Wykonaj pomiar w cichym środowisku. Warning 41/Warning 42 ēēNa wejściu mikrofonu optymalizującego jest zbyt głośno. ēēOdległość między głośnikami i mikrofonem optymalizującym jest za mała. Należy te urządzenia odsunąć od siebie. Warning 43 Nie można wykryć odległości i pozycji subwoofera. Wykonaj pomiar w cichym środowisku. 13