Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Ogled informacij na

Ogled informacij na zaslonu Zaslon prikazuje številne informacije o stanju sprejemnika, kot je zvočno polje. 1 Izberite vhod, za katerega želite preveriti informacije. 2 Pritisnite gumb AMP in nato večkrat pritisnite gumb DISPLAY. Vsakič, ko pritisnete DISPLAY, se zaslon spreminja v naslednjem krožnem zaporedju. Indeksno ime vhoda 1) t Izbrani vhod t Trenutno uporabljeno zvočno polje 2) t Raven glasnosti t Informacije o pretakanju 3) Poslušanje radia FM in AM Ime prednastavljene postaje 1) t Frekvenca t Trenutno uporabljeno zvočno polje 2) t Raven glasnosti Pri sprejemanju oddajanja RDS (samo pri modelih v Evropi in Avstraliji) Ime storitve programa ali ime prednastavljene postaje 1) t Frekvenca, pas in prednastavljena številka t Trenutno uporabljeno zvočno polje 2) t Raven glasnosti 1) Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili vhodu ali prednastavljeni postaji. Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli le presledke ali če je enako imenu vhoda. 2) »PURE.DIRECT« se prikaže, če je vključena funkcija Pure Direct. 3) Informacije o pretakanju se morda ne bodo prikazale. Opomba Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne bodo prikazali. 100 SI

Uporaba daljinskega upravljalnika Vnovična dodelitev gumba za izbiro vhoda Privzete nastavitve gumbov za izbiro vhoda lahko spremenite, da bodo ustrezali opremi sistema. Če na primer priključite predvajalnik Blu-ray Disc v vtičnico SAT/ CATV sprejemnika, lahko nastavite gumb SAT/CATV na daljinskem upravljalniku tako, da upravlja predvajalnik Blu-ray Disc. Opomba Gumbov za izbiro vhoda TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN ni mogoče znova dodeliti. TV ?/1 3 Pritisnite ustrezni gumb za želeno kategorijo, kot je prikazano v spodnji tabeli, in nato sprostite gumb TV ?/1. Primer: Pritisnite 1 in nato sprostite gumb TV ?/1. Zdaj lahko z gumbom SAT/CATV upravljate predvajalnik Blu-ray Disc. Kategorije Predvajalnik Blu-ray Disc 1 (način upravljanja BD1) a) Snemalnik Blu-ray Disc 2 (način upravljanja BD3) a) DVD-predvajalnik (način upravljanja DVD1) DVD-snemalnik 4 (način upravljanja DVD3) b) Videorekorder 5 (način upravljanja VTR3) c) CD-predvajalnik 6 Pritisnite 3 Uporaba daljinskega upravljalnika Številski gumbi Gumbi za izbiro vhoda 1 Pridržite gumb za izbiro vhoda, za katerega želite spremeniti dodelitev, in nato pridržite še gumb TV ?/1. Primer: Hkrati pridržite gumb SAT/CATV in gumb TV ?/1. 2 Pridržite gumb TV ?/1 in hkrati sprostite gumb za izbiro vhoda. Primer: Pridržite gumb TV ?/1 in hkrati sprostite gumb SAT/CATV. a) Podrobnosti o nastavitvi BD1 ali BD3 najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena predvajalniku ali snemalniku Blu-ray Disc. b) DVD-snemalnike Sony upravljate z nastavitvijo DVD1 ali DVD3. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena DVDsnemalniku. c) Videorekorderje Sony upravljate z nastavitvijo VTR 3, ki ustreza načinu VHS. 101 SI