Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

ezžičnim

ezžičnim usmerjevalnikom/ dostopno točko LAN in ponovno zaženite nastavitev. • Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke LAN in ponovno zaženite namestitev. Za podrobnosti o nastavitvah naprav glejte navodila za uporabo naprav. • Prepričajte se, da uporabljate brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN. • Na brezžična omrežja vpliva elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja mikrovalovna pečica in druge naprave. Enoto umaknite stran od teh naprav. • Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN vklopljen/a. Sprejemnika ni mogoče upravljati z napravo TV SideView. • Ko ga vklopite, lahko sprejemnik dalj časa vzpostavlja povezavo z omrežjem. Malce počakajte in nato poskusite znova uporabiti aplikacijo TV SideView. • Če želite aplikacijo TV SideView uporabljati takoj po vklopu sprejemnika, mora biti možnost »Network Standby« v meniju Network Settings nastavljena na »On«. Menija Network Settings ni mogoče izbrati. • Po vklopu sprejemnika malce počakajte, nato pa znova izberite meni Network Settings. Domače omrežje Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti. • Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN vklopljen/a. • Strežnik mora biti vklopljen. • Omrežne nastavitve na sprejemniku morda niso pravilne. Preverite stanje omrežja. Glejte razdelek »Informacije«, nato v 2. koraku 110 SI izberite možnost »Physical Connection« (stran 92). Če se prikaže sporočilo »Connection Fail«, znova nastavite omrežno povezavo (stran 56). • Povezava s strežnikom je lahko motena. Znova ga zaženite. • Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik pravilno povezana z brezžičnim usmerjevalnikom/dostopno točko LAN. • Prepričajte se, da je strežnik pravilno nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da je sprejemnik prijavljen v strežnik in omogoča pretakanje zvočne vsebine iz strežnika. • Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim usmerjevalnikom/ dostopno točko LAN. • Če je funkcija ICF (Internet Connection Firewall) v računalniku omogočena, lahko sprejemniku prepreči vzpostavitev povezave z računalnikom (samo, če je računalnik uporabljen kot strežnik). Vzpostavitev povezave za sprejemnik omogočite tako, da spremenite nastavitve požarnega zidu. (Več informacij o tem je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.) • Če ste izvedli inicializacijo sprejemnika ali sistemsko obnovitev strežnika, znova prilagodite omrežne nastavitve (stran 56). Strežnik (računalnik) ni prikazan na seznamu strežnikov. (Na TV-zaslonu se prikaže »No Server«.) • Morda ste sprejemnik vklopili, preden ste vklopili strežnik. Osvežite seznam strežnikov (stran 62). • Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN vklopljen/a. • Strežnik mora biti vklopljen. • Prepričajte se, da je strežnik pravilno nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da je sprejemnik prijavljen v strežnik in

omogoča pretakanje zvočne vsebine iz strežnika. • Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik pravilno povezana z brezžičnim usmerjevalnikom/dostopno točko LAN. Preverite informacije o omrežnih nastavitvah (stran 92). • Glejte navodila za uporabo brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke LAN in preverite nastavitve večvrstnega oddajanja. Če so nastavitve večvrstnega oddajanja na brezžičnem usmerjevalniku/dostopni točki LAN omogočene, jih onemogočite. Zvočnih podatkov ni mogoče ustrezno predvajati. • Izbrano je naključno predvajanje. Pritiskajte gumb SHUFFLE, dokler napis »SHUF« ne izgine. Predvajanje se ne začne oz. se ne pomakne samodejno na naslednji posnetek ali datoteko. • Zvočna datoteka, ki jo želite predvajati, mora biti v obliki, ki jo sprejemnik podpira (stran 62). • Datotek WMA z zaščito avtorskih pravic DRM ni mogoče predvajati. Za več informacij o preverjanju zaščite avtorskih pravic za datoteke WMA glejte stran 65. Zvok je med predvajanjem prekinjen. • Pasovna širina brezžičnega omrežja LAN je morda prenizka. Zmanjšajte razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim usmerjevalnikom/ dostopno točko LAN, brez kakršnih koli ovir med njima. • Ko uporabljate računalnik kot strežnik, se lahko v računalniku izvaja veliko aplikacij. Če je v računalniku omogočena protivirusna zaščita, jo začasno onemogočite, saj potrebuje veliko količino sistemskih virov. • Če hkrati deluje več naprav, posnetkov morda ne bo mogoče predvajati (odvisno od omrežnega okolja). Izklopite eno napravo, da sprejemniku omogočite predvajanje posnetkov. Prikaže se »Cannot Play«. • Predvajate lahko samo zvočne datoteke. • Prepričajte se, da je strežnik pravilno nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da je sprejemnik prijavljen v strežnik in omogoča pretakanje zvočne vsebine iz strežnika. • Preverite, ali so zvočne datoteke v strežniku poškodovane ali izbrisane. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena strežniku. •Naslednjih posnetkov ni mogoče predvajati: – posnetkov, ki kršijo omejitve predvajanja; – posnetkov z nepravilnimi podatki o avtorskih pravicah; – posnetkov, kupljenih v spletni glasbeni trgovini, ki ne omogoča pretakanja vsebine prek domačega omrežja; – posnetkov v obliki, ki je sprejemnik ne podpira (stran 62). • Prepričajte se, da izbrani posnetek ni bil izbrisan iz strežnika. Če je bil posnetek izbrisan, izberite drugega. • Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN vklopljen/a. • Strežnik mora biti vklopljen. • Povezava s strežnikom je lahko motena. Znova ga zaženite. • Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik pravilno povezana z brezžičnim usmerjevalnikom/dostopno točko LAN. Prikaže se »No Track«. • Če v izbrani mapi ni posnetkov ali datotek, njene vsebine ni mogoče prikazati. Avtorsko zaščitenega posnetka v obliki WMA ni mogoče predvajati. • Za več informacij o preverjanju zaščite avtorskih pravic za datoteke WMA glejte stran 65. Dodatne informacije 111 SI