Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Številski gumbi/gumbi

Številski gumbi/gumbi za vnos besedila 1) 2) Pridržite gumb SHIFT (N), nato s številskimi gumbi/gumbi za vnos besedila – izvedite postopek prednastavitve/ iskanja prednastavljenih postaj (stran 49), – izberite številke skladb, izberete skladbo 10, če pritisnete 0/10 /=, – izbirate številke kanalov, – izbirate črke (ABC, DEF itd.) – pri vnosu znakov za omrežne funkcije izberite .@ za ločila (!, ? itd.) ali druge simbole (#, % itd.). Za izbiro TV-kanalov pritisnite gumb TV (C), pridržite gumb SHIFT (N) in nato pritisnite številske gumbe. CHARACTER Za izbiro vrste znaka za omrežne funkcije pridržite gumb SHIFT (N) in nato pritisnite gumb CHARACTER. Z vsakim pritiskom gumba CHARACTER se vrsta znaka zamenja po spodnjem zaporedju: »abc« (majhne črke) t »ABC« (velike črke) t »123« (številke). CLEAR 1) Pridržite gumb SHIFT (N) in nato pritisnite gumb CLEAR, če želite – izbrisati črko za omrežne funkcije, – počistiti napako pri vnosu s številskimi gumbi/gumbi za vnos besedila. D ALPHABET SEARCH Poišče element s ključno besedo (stran 74). ALPHABET PREV Poišče prejšnji element. ALPHABET NEXT Poišče naslednji element. E SLEEP Če želite nastaviti samodejni izklop sprejemnika ob določenem času, pritisnite gumb AMP (X) in nato gumb SLEEP. Z vsakim pritiskom 14 SI gumba SLEEP se prikaz zamenja v krožnem zaporedju: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Nasveta • Če želite preveriti preostali čas pred izklopom sprejemnika, pritisnite gumb SLEEP. Na zaslonu se prikaže preostali čas. • Funkcija izklopnega časovnika bo preklicana, če: – znova pritisnete gumb SLEEP, – posodobite programsko opremo sprejemnika, –pritisnete gumb ?/1. MEM Pridržite gumb SHIFT (N), nato pa pritisnite gumb MEM, da shranite postajo med delovanjem sprejemnika. F iPhone CTRL Vstop v način upravljanja naprave iPod ali iPhone, če takšno napravo uporabljate. G POP UP/MENU 1) S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni meni plošče BD-ROM ali meni plošče DVD. TOP MENU 1) S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni meni plošče BD-ROM ali DVD. H AMP MENU S tem gumbom prikažete meni, v katerem upravljate sprejemnik (stran 94). I OPTIONS 1) Omogoča prikaz in izbiro elementov v meniju z možnostmi. J HOME 1) Omogoča prikaz osnovnega menija za upravljanje avdio/video opreme. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Nazaj/naprej, pomik, predvajanje, začasna zaustavitev, zaustavitev delovanja. TUNING +/– 1) Omogoča iskanje postaj.

D.TUNING 2) Omogoča preklop v način za neposredno iskanje. PRESET +/– 1) Omogoča izbiro prednastavljenih postaj ali kanalov. L SOUND FIELD +/– 2) Omogoča izbiro zvočnega polja (stran 51). M PURE DIRECT (stran 55) Omogoča preklop v način Pure Direct. N SHIFT Omogoča spremembo funkcije gumbov daljinskega upravljalnika in omogoči delovanje gumbov, ki so označeni z rožnato barvo. O +/– S tem gumbom prilagodite glasnost vseh zvočnikov hkrati. P S tem gumbom začasno izklopite zvok. Zvok znova omogočite tako, da znova pritisnete gumb. Q RETURN O 1) Ob prikazu menija ali navodil na TV-zaslonu omogoča vrnitev v prejšnji meni ali izhod iz menija. R 1) , V/v/B/b 1) Z gumbi V/v/B/b izberite menijske elemente, nato z gumbom potrdite izbiro. S DISPLAY 1) Omogoča prikaz podatkov na zaslonu. T SHUFFLE 1) Omogoča predvajanje skladbe ali mape v naključnem vrstnem redu. REPEAT 1) Omogoča večkratno predvajanje skladbe ali mape. U PARTY START/CLOSE 2) Vklopi ali izklopi funkcijo PARTY (stran 69). PARTY JOIN/LEAVE Se pridruži funkciji PARTY ali jo zapusti (stran 70). V PREVIEW (HDMI) Omogoča izbiro funkcije »Preview for HDMI«. Omogoča predvajanje predogleda slike v sliki prek vhodov HDMI, povezanih s tem sprejemnikom, v živo. Pritiskajte gumb V/v, da izberete posamezen predogled vhoda HDMI, in nato izbiro vnesite/potrdite z gumbom . (To funkcijo omogoča tehnologija Silicon Image InstaPrevue.) Opomba Funkcija »Preview for HDMI« je na voljo za vhodne vire HDMI BD, DVD, GAME in VIDEO. Nasveta • Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih: – oprema ni povezana z vhodnim priključkom HDMI; – oprema, povezana s podprtim vhodnim priključkom HDMI, ni vklopljena; – trenutni vhod ni vhod HDMI; –možnost »Fast View« jeizklopljena; – vhodni vir je nepodprt video format HDMI (480i, 576i, 4K, nekateri 3D-video signali, nekateri signali videokamere ali signal VGA). • Predogled slike v sliki bo pri vhodnem viru za video signale 4K ali nekatere 3D-video signale zatemnjen. W TV INPUT 1) S tem gumbom izberete vhodni signal (vhod televizorja ali video vhod). X AMP S tem gumbom vklopite delovanje sprejemnika. 1) Za informacije o gumbih, ki jih lahko uporabljate za upravljanje posamezne opreme, glejte tabelo na strani 16. 2) Na gumbih 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N in SOUND FIELD + so otipljive pike. Te pike vam bodo v pomoč pri upravljanju sprejemnika. Opombi • Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov. • Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku, morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim daljinskim upravljalnikom. 15 SI