Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Priprava sprejemnika

Priprava sprejemnika Priključitev napajalnega kabla Priključite napajalni kabel v električno vtičnico. Napajalni kabel Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom ?/1 na daljinskem upravljalniku. Ko izklopite sprejemnik, znova pritisnete gumb ?/1. Na zaslonu utripa napis »STANDBY«. Dokler napis »STANDBY« utripa, ne smete odstranjevati napajalnega kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare. Nastavitev sprejemnika sfunkcijo Easy Setup Na preprost način lahko opravite osnovne nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate navodila na TV-zaslonu. Preklopite vhodni vir televizorja na vhod, v katerega je povezan sprejemnik. Pri prvem vklopu sprejemnika ali po njegovi inicializaciji se na TV-zaslonu prikaže zaslon Easy Setup. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite sprejemnik. Z možnostjo Easy Setup lahko nastavite naslednje funkcije: –jezik, – nastavitve zvočnikov, – omrežne nastavitve. Vklop sprejemnika ?/1 V električno vtičnico Sprejemnik vklopite tako, da pritisnete gumb ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti). Opombe glede nastavitev zvočnikov (samodejno umerjanje) Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), s katero lahko izvedete postopek samodejnega umerjanja: • Preverite povezavo med posameznim zvočnikom in sprejemnikom. • Prilagodite raven glasnosti zvočnika. • Izmerite oddaljenost posameznega zvočnika od položaja poslušalca. 1) • Izmerite velikost zvočnika. 1) • Izmerite frekvenčne lastnosti (glede izenačevanja). 1) • Izmerite frekvenčne lastnosti (glede faze). 1)2) 32 SI

1) Rezultati meritev niso na voljo, če je izbrana možnost »Analog Direct«. 2) Če se sprejemajo signali Dolby TrueHD ali DTS-HD s frekvenco vzorčenja, ki je večja od 48 kHz, rezultati meritev niso na voljo. Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru. Ravni glasnosti zvočnikov lahko poljubno prilagodite tudi ročno. Za podrobnosti glejte razdelek »Test Tone« (stran 88). Pred zagonom samodejnega umerjanja Pred zagonom samodejnega umerjanja preverite spodnje točke. • Nastavite in priključite zvočnike (stran 19, 21). • V priključek AUTO CAL MIC priključite le priloženi mikrofon za določitev optimalne postavitve. Tega priključka ne povezujte z drugimi mikrofoni. • Možnost »SB Assign« v meniju za Speaker Settings nastavite na »Bi-Amp«, če uporabljate povezavo z dvojno ojačitvijo (stran 86). • Če uporabljate povezavo s sprednjima zvočnikoma B, v meniju Speaker Settings možnost »SB Assign« nastavite na »Speaker B« (stran 86). • Prepričajte se, da za izhod zvočnikov ni nastavljena možnost »SPK OFF« (stran 34). • Prepričajte se, da ne uporabljate funkcije PARTY STREAMING (stran 68). •Izključite slušalke. • Odstranite vse ovire med mikrofonom za določitev optimalne postavitve in zvočniki, da preprečite morebitne napake pri meritvah. • Meritve bodo natančne le, če jih boste izvajali v tihem okolju. • Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na primer dipolni zvočniki, meritve morda ne bodo točne oziroma postopka samodejnega umerjanja ne bo mogoče izvesti. Nastavitev samodejnega umerjanja Mikrofon za določitev optimalne postavitve 1 Priključite priloženi mikrofon za določitev optimalne postavitve v priključek AUTO CAL MIC. 2 Nastavite mikrofon za določitev optimalne postavitve. Mikrofon za določitev optimalne postavitve namestite na položaj poslušalca v višini glave. Potrditev namestitve delujočega globokotonca • Ko priključite globokotonec, ga vklopite in nastavite glasnost, še preden začne predvajati zvok. Obrnite gumb LEVEL skoraj do sredine. • Če priključite globokotonec s funkcijo križne frekvence, nastavite največjo vrednost. • Če priključite globokotonec s funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti, to funkcijo izključite (onemogočite). Priprava sprejemnika Opombe • Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo glasen zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati. Pri izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne boste vznemirjali morebitnih sosedov in otrok. • Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija samodejno onemogočila. Opomba Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda razlikovala od dejanskega položaja, odvisno od lastnosti globokotonca, ki ga uporabljate. 33 SI