Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev zvočnikov

Nastavitev zvočnikov Nastavitev zadnjih zvočnikov za prostorski zvok Uporabo zvočnikov, povezanih prek priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B, lahko prilagodite glede na namen uporabe. Opomba Ta nastavitev je na voljo, samo kadar je možnost »Speaker Pattern« nastavljena za delovanje brez zadnjih prostorskih zvočnikov in sprednjih visokotonskih zvočnikov. 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni. 2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Settings«, nato pritisnite gumb . 3 Pritiskajte gumb V/v, da izberete možnost »Speaker Settings«, in nato pritisnite gumb . 4 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »SB Assign«, nato pritisnite gumb . 5 Izberite želene nastavitve zvočnikov in nato pritisnite gumb . • Zvočnik B: Če prek priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B povežete dodaten sistem sprednjih zvočnikov, izberite možnost »Speaker B«. • Dvojna ojačitev: Če pri povezavi sprednjih zvočnikov prek priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B uporabite povezavo z dvojno ojačitvijo, izberite možnost »Bi-Amp«. • Off: Če prek priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B povežete zadnja prostorska zvočnika ali sprednja visokotonska zvočnika, izberite možnost »Off«. Izbira sprednjih zvočnikov Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju želite uporabljati. Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe na sprejemniku. SPEAKERS Pritiskajte gumb »SPEAKERS« in izberite sistem sprednjih zvočnikov, ki ga želite uporabljati. Priključke izbranih zvočnikov potrdite tako, da potrdite indikator na zaslonu. Indikatorji SP A SP B* SP A+B* Izbrani zvočniki Zvočnik, povezan prek priključkov SPEAKERS FRONT A. Zvočnik, povezan prek priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Zvočnik, povezan prek priključkov SPEAKERS FRONT A in SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B (vzporedna povezava). Na zaslonu se prikaže oznaka »SPK OFF«. Prenos izhodnih zvočnih signalov prek priključkov zvočnikov ni dejaven. * Da lahko izberete možnost »SP B« ali »SP A+B«, nastavite možnost »SB Assign« v meniju Speaker Settings na »Speaker B« (stran 86). Opomba Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo. 34 SI

Preklic samodejnega umerjanja Funkcija samodejnega umerjanja bo preklicana, če med meritvenim postopkom: –pritisnete gumb ?/1, – pritisnete katerega od gumbov za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku ali vklopite funkcijo INPUT SELECTOR na sprejemniku, –pritisnete gumb , – pritisnete gumb SPEAKERS na sprejemniku, – spremenite raven glasnosti, – priključite slušalke. Ročna namestitev sprejemnika Glejte »Prilagajanje nastavitev« (stran 82). Konfiguriranje omrežnih nastavitev sprejemnika Omrežne nastavitve sprejemnika morajo biti pravilno nastavljene, če želite uporabljati funkcije Home Network, SEN, AirPlay in PARTY STREAMING. Uporaba žične povezave LAN DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni. 2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Settings«, nato pritisnite gumb . 3 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Network Settings«, nato pritisnite gumb . 4 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Internet Settings«, nato pritisnite gumb . 5 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Wired Setup«, nato pritisnite gumb . Če se na TV-zaslonu pojavi sporočilo »Change Settings?«, izberite »OK«, nato pritisnite gumb . 6 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Auto«, nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikažejo informacije o nastavitvah IP. Uporaba stalnega naslova IP Izberite možnost »Custom« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže nastavitev za naslov IP. Pritisnite gumb . Pritisnite gumb V/v, da izberete vrednost za možnost »IP Address«. Pritisnite gumb b, če želite vnesti vrednost za naslednji položaj. Če želite ugasniti kazalec, pritisnite gumb . Nato vnesite vrednost za možnosti »Subnet Mask« in »Default Gateway«. Za dostop do strani z nastavitvami za funkcijo DNS pritisnite gumb b. Nato vnesite vrednost za možnosti »Primary DNS« in »Secondary DNS«. 7 Pritisnite gumb b. Na TV-zaslonu se prikaže obvestilo »Connecting to the Internet«. Ko so omrežne nastavitve končane, se prikaže oznaka »Network setup is completed«. Za vrnitev v meni omrežnih nastavitev pritisnite gumb . (Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko traja nekaj časa, odvisno od omrežnega okolja.) Priprava sprejemnika 35 SI