Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

8 Prilagodite nastavitve

8 Prilagodite nastavitve strežnika. Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene v strežniku, morate nastaviti strežnik (stran 56). Nasvet Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek »Informacije« (stran 92). Uporaba brezžične povezave LAN Uporabite lahko več metod povezovanja za nastavitev brezžičnega omrežja: iskanje dostopne točke, uporaba metode povezovanja WPS (metoda s pritiskom na gumb ali metoda s kodo PIN), ali ročno nastavitev. Opombe • Ne uporabljajte funkcije brezžične povezave LAN, če uporabljate medicinsko opremo (kot je srčni spodbujevalnik), ali kjer je uporaba brezžične komunikacije prepovedana. • Preden se povežete v svoje domače omrežje, morate pripraviti brezžični usmerjevalnik dostopno točko LAN. Za več informacij preberite navodila za uporabo naprave. • Brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN je bil morda nastavljen tako, da ga ne morete povezati z uporabo funkcije WPS, tudi če je združljiv s funkcijo WPS, kar je odvisno od domačega omrežnega okolja. Podrobnosti o tem, ali je vaš brezžični usmerjevalnik/ dostopna točka LAN združljiv s funkcijo WPS ali ne, ter o namestitvi povezave WPS, najdete v navodilih za uporabo brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke LAN. • Če sta sprejemnik in brezžični usmerjevalnik/ dostopna točka LAN preveč oddaljena drug od drugega, lahko naletite na težave pri namestitvi. Če naletite na težave, zmanjšajte razdaljo med napravama. Iskanje dostopne točke in nastavitev brezžičnega omrežja (metoda iskanja dostopne točke) Brezžično omrežje lahko nastavite z iskanjem dostopne točke. Za nastavitev omrežja s to metodo povezovanja morate izbrati ali vnesti naslednje informacije. Naprej preverite spodnje podatke in si jih zabeležite v spodnji prostor. Ime omrežja (SSID * ), ki določa vaše omrežje ** . (To boste potrebovali pri 7. koraku.) : Varnostni ključ (ključ WEP, ključ WPA/WPA2) za vaše omrežje, če je vaše domače brezžično omrežje varovano s šifriranjem ** . (To boste potrebovali pri 8. koraku.) : * SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa posamezno dostopno točko. ** Te informacije so zapisane na oznaki na vašem brezžičnem usmerjevalniku/dostopni točki LAN, v navodilih za uporabo, lahko pa vam jih posreduje oseba, ki je namestila vaše brezžično omrežje, ali vaš ponudnik internetnih storitev. 1 Pri 5. koraku v razdelku »Uporaba žične povezave LAN« (stran 35) izberite možnost »Wireless Setup«. Če se na TV-zaslonu pojavi sporočilo »Change Settings?«, izberite »OK«, nato pritisnite gumb . 2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Access Point Scan«, nato pritisnite gumb . Sprejemnik začne iskati dostopne točke in prikaže seznam do 30 imen omrežij (SSID), ki so na voljo. 3 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite poljubno ime omrežja (SSID), nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže zaslonski prikaz varnostnih nastavitev. 4 Vnesite varnostni ključ (ključ WEP, ključ WPA/WPA2), nato pritisnite gumb . Po privzetih nastavitvah se varnostni ključ prikaže kot »*****«. Varnostni ključ šifrirate in razkrijete tako, da večkrat pritisnete gumb DISPLAY. Na TV-zaslonu se prikaže oznaka »IP Settings«. 36 SI

5 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Auto«, nato pritisnite gumb . Uporaba stalnega naslova IP Izberite možnost »Custom« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže nastavitev za naslov IP. Pritisnite gumb . Pritisnite gumb V/v, da izberete vrednost za možnost »IP Address«. Pritisnite gumb b, če želite vnesti vrednost za naslednji položaj. Če želite ugasniti kazalec, pritisnite gumb . Nato vnesite vrednost za možnosti »Subnet Mask« in »Default Gateway«. Za dostop do strani z nastavitvami za funkcijo DNS pritisnite gumb b. Nato vnesite vrednost za možnosti »Primary DNS« in »Secondary DNS«. 6 Pritisnite gumb b. Na TV-zaslonu se prikaže obvestilo »Connecting to the Internet«. Ko so omrežne nastavitve končane, se prikaže oznaka »Network setup is completed«, na zaslonu pa zasveti znak » «. Za vrnitev v meni omrežnih nastavitev pritisnite gumb . (Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko traja nekaj časa, odvisno od omrežnega okolja.) 7 Prilagodite nastavitve strežnika. Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene v strežniku, morate nastaviti strežnik (stran 56). Opomba Če vaše omrežje ni zavarovano s šifriranjem (z uporabo varnostnega ključa), se pri 8. koraku ne prikaže zaslon varnostnih nastavitev. Nasvet Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek »Informacije« (stran 92). Nastavitev brezžičnega omrežja z uporabo dostopne točke, ki podpira funkcijo WPS Z uporabo dostopne točke, ki podpira funkcijo WPS, lahko preprosto nastavite brezžično omrežje. WPS lahko nastavite z metodo pritiska na gumb ali tako, da vnesete kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Kaj je WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS je standard, ki ga je ustvarila organizacija Wi-Fi Alliance in vam omogoča, da preprosto in varno namestite brezžično povezavo. Nastavitev brezžičnega omrežja z uporabo metode pritiska na gumb funkcije WPS Brezžično povezavo WPS lahko preprosto nastavite s pritiskom določenega gumba. 1 Pri 2. koraku v razdelku «Iskanje dostopne točke in nastavitev brezžičnega omrežja (metoda iskanja dostopne točke)» (stran 36) izberite možnost »WPS Push«. 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in pritisnite gumb WPS na dostopni točki. Sporočilo: gumb WPS na dostopni točki pritisnite v 2 minutah. Gumb WPS na brezžičnem usmerjevalniku/ dostopni točki LAN Ko se omrežne nastavitve končajo, se prikaže oznaka »Setup with WPS Push Button is completed«, na zaslonu pa zasveti znak » «. Za vrnitev v meni omrežnih nastavitev pritisnite gumb . (Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko traja nekaj časa, odvisno od omrežnega okolja.) Priprava sprejemnika 37 SI