Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

3 Prilagodite nastavitve

3 Prilagodite nastavitve strežnika. Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene v strežniku, morate nastaviti strežnik (stran 56). Nasvet Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek »Informacije« (stran 92). Nastavitev brezžičnega omrežja z uporabo kode PIN funkcije WPS Če dostopna točka podpira povezavo s kodo PIN (osebno identifikacijsko številko) funkcije WPS, lahko brezžično povezavo WPS nastavite tako, da vnesete kodo PIN sprejemnika v brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN. 1 Pri 2. koraku v razdelku «Iskanje dostopne točke in nastavitev brezžičnega omrežja (metoda iskanja dostopne točke)» (stran 36) izberite možnost »Manual Registration«. 2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »WPS PIN«, nato pritisnite gumb . Prikaže se seznam razpoložljivih točk SSID (dostopnih točk). 3 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite poljubno ime omrežja (SSID), nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže (osemmestna) koda PIN sprejemnika. Koda PIN naj bo prikazana, dokler se povezava ne vzpostavi. (Vsakič, ko izvedete ta postopek, se prikaže drugačna koda PIN.) 4 Vnesite kodo PIN sprejemnika v brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN. Sprejemnik zažene omrežne nastavitve. Ko so omrežne nastavitve končane, se prikaže oznaka »Completed«, na zaslonu pa zasveti znak » «. Za vrnitev v meni omrežnih nastavitev pritisnite gumb . (Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko traja nekaj časa, odvisno od omrežnega okolja.) 5 Prilagodite nastavitve strežnika. Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene v strežniku, morate nastaviti strežnik (stran 56). Nasveta • Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek »Informacije« (stran 92). • Podrobnosti o vnosu kode PIN v brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN najdete v navodilih za uporabo brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke LAN. Imena omrežja (SSID), ki ga želite (ročna nastavitev), ni mogoče najti Ime omrežja (SSID) lahko vnesete ročno, če se ne prikaže na seznamu. 1 Izberite možnost »Manual Registration« pri 2. koraku v razdelku «Iskanje dostopne točke in nastavitev brezžičnega omrežja (metoda iskanja dostopne točke)» (stran 36). 2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite možnost »Direct Input«, nato pritisnite gumb . 3 Vnesite ime omrežja (SSID) in nato pritisnite gumb . 4 Pritiskajte gumb V/v, da izberete želeno varnostno nastavitev, in nato pritisnite gumb . 5 Upoštevajte korake 4–7 v razdelku «Iskanje dostopne točke in nastavitev brezžičnega omrežja (metoda iskanja dostopne točke)» (stran 36). Navodila za zaslonski prikaz (OSD) Na TV-zaslonu lahko prikažete meni sprejemnika in izberete poljubno funkcijo zgumbi V/v/B/b in na daljinskem upravljalniku. Ko začnete uporabljati sprejemnik, na daljinskem upravljalniku najprej pritisnite 38 SI

gumb AMP. V nasprotnem primeru morda ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni sprejemniku. AMP 3 Večkrat pritisnite gumb V/v in izberite želeni meni, nato pritisnite gumb , da ga odprete. Na TV-zaslonu se prikaže seznam elementov menija. Primer: če izberete možnost »Watch«. RETURN O Uporaba menija V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Preklopite vhodni vir televizorja, tako da se prikaže slika menija. 2 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni. Odvisno od televizorja lahko traja nekaj časa, da se na TV-zaslonu prikaže osnovni meni. 4 Večkrat pritisnite gumb V/v in izberite element menija, ki ga želite prilagoditi, nato pritisnite gumb , da ga odprete. 5 Poljubni parameter izberete tako, da ponovite postopek od 3. do 4. koraka. Nasvet Ko je na spodnjem delu zaslonskega prikaza prikazana možnost »OPTIONS«, lahko prikažete seznam funkcij, tako da pritisnete gumb OPTIONS in izberete povezano funkcijo. Vrnitev na prejšnji zaslonski prikaz Pritisnite gumb RETURN O. Izhod iz menija Z gumbom HOME odprite osnovni meni in znova pritisnite gumb HOME. Priprava sprejemnika 39 SI