Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Pregled osnovnih menijev

Pregled osnovnih menijev Ikona menija Watch Listen Sound Effects Settings Opis Omogoča izbiro video vira, ki se posreduje v sprejemnik (stran 40). Omogoča izbiro glasbenih vsebin iz naprav SA-CD/ CD, USB, iz domačega omrežja ali storitve SEN (stran 40). Poslušate lahko tudi radio FM/AM vgrajenega sprejemnika. Uporaba zvočnih učinkov, ki jih omogočajo različne tehnologije ali funkcije, razvite v podjetju Sony (stran 51). Omogoča prilagoditev nastavitev sprejemnika (stran 82). Osnovne funkcije Predvajanje opreme zvhodnim virom ?/1 Gumbi za izbiro vhoda V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni. 2 Izberite možnost »Watch« ali »Listen« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam elementov menija. 3 Izberite poljubno opremo in pritisnite gumb . 4 Vklopite opremo in zaženite predvajanje. 40 SI

5 Glasnost lahko nastavite z gumbom 2 +/–. Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER VOLUME na sprejemniku. 6 Prostorski zvok omogočite z gumbom SOUND FIELD +/–. V sprejemniku lahko uporabite tudi možnosti A.F.D./2CH, MOVIE ali MUSIC. Za podrobnosti glejte stran 51. Nasveta • Želeno opremo izberete tako, da vklopite možnost INPUT SELECTOR na sprejemniku ali pritisnete gumb za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku. • Glasnost lahko nastavljate z vrtljivim gumbom MASTER VOLUME na sprejemniku ali zgumbom 2 +/– na daljinskem upravljalniku. Če želite glasnost spremeniti hitro – Hitro obrnite gumb. – Pritisnite in zadržite gumb. Če želite zmerno prilagoditi glasnost – Gumb obračajte počasi. – Pritisnite gumb in ga takoj spustite. Vklop funkcije za izklop zvoka Pritisnite gumb . Funkcija za izklop zvoka bo preklicana, če storite nekaj od tega: •znova pritisnite gumb , • spremenite raven glasnosti, •izklopite sprejemnik, • zaženete samodejno umerjanje. Preprečevanje okvar zvočnikov Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte glasnost na najnižjo raven. Osnovne funkcije 41 SI