Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

3 Izberite [Change

3 Izberite [Change advanced sharing settings] (Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe). 6 Izberite možnost [Allow All] (Dovoli vse). Odpre se okno [Allow All Media Devices] (Omogočanje dostopa vsem predstavnostnim napravam). Če so vse naprave v lokalnem omrežju nastavljene na možnost [Allowed] (Dovoljeno), izberite [OK] (V redu) in zaprite okno. 4 V možnosti [Media streaming] (Pretočna predstavnost) izberite [Choose media streaming options] (Izberi možnosti pretočnega prenosa predstavnosti). 5 Če se v oknu [Media streaming options] (Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti) prikaže [Media streaming is not turned on] (Pretočni prenos predstavnosti je izklopljen), izberite možnost [Turn on media streaming] (Vklopite pretočni prenos predstavnosti). 7 Izberite možnost [Allow all computers and media devices] (Dovoli vsem računalnikom in predstavnostnim napravam). 8 Izberite [Next] (Naprej) in [Finish] (Dokončaj), da zaprete okno. 9 Osvežite seznam strežnikov. Ko so nastavitve dokončane, osvežite seznam strežnikov v sprejemniku in s seznama izberite ta strežnik. Za podrobnosti o izbiranju strežnika glejte »Osvežitev seznama strežnikov« (stran 62). 58 SI

Uporaba operacijskega sistema Windows 7 V tem razdelku je opisano, kako nastaviti predvajalnik Windows Media Player 12 za Windows 7, ki ga je namestil proizvajalec. Za podrobnosti o tem, kako upravljati predvajalnik Windows Media Player 12, glejte pomoč predvajalnika Windows Media Player 12. 3 Izberite [Public Network] (Javno omrežje) pod možnostjo [View your active networks] (Ogled aktivnih omrežij). Če je na zaslonu prikazano kaj drugega kot [Public Network] (Javno omrežje), nadaljujte s 6. korakom. Odpre se okno [Set Network Location] (Nastavitve omrežnega mesta). 1 Kliknite možnost [Start] – [Control Panel] (Nadzorna plošča). 2 V razdelku [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite možnost [View network status and tasks] (Ogled stanja in opravil omrežja). Odpre se okno [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo). Nasvet Če se želeni element ne prikaže na zaslonu, poskusite spremeniti vrsto prikaza nadzorne plošče. 4 Izberite [Home network] (Domače omrežje) ali [Work network] (Službeno omrežje) glede na okolje, v katerem uporabljate sprejemnik. 5 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu glede na okolje, v katerem uporabljate sprejemnik. Ko so nastavitve dokončane, potrdite, da se je element v možnosti [View your active networks] (Ogled aktivnih omrežij) v oknu [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) spremenil v [Home network] (Domače omrežje) ali [Work network] (Službeno omrežje). 6 Izberite [Change advanced sharing settings] (Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe). Uporaba omrežnih funkcij 59 SI