Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

7 V možnosti [Media

7 V možnosti [Media streaming] (Pretočna predstavnost) izberite [Choose media streaming options…] (Izberi možnosti pretočnega prenosa predstavnosti ...). 11 Izberite [OK] (V redu), da zaprete okno. 12 Osvežite seznam strežnikov. Ko so nastavitve dokončane, osvežite seznam strežnikov v sprejemniku in s seznama izberite ta strežnik. Za podrobnosti o izbiranju strežnika glejte »Osvežitev seznama strežnikov« (stran 62). Kadar uporabljate operacijski sistem Windows Vista/XP 8 Če se v oknu [Media streaming options] (Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti) prikaže [Media streaming is not turned on] (Pretočni prenos predstavnosti je izklopljen), izberite možnost [Turn on media streaming] (Vklopite pretočni prenos predstavnosti). 9 Izberite možnost [Allow all] (Dovoli vse). Odpre se okno [Allow All Media Devices] (Omogočanje dostopa vsem predstavnostnim napravam). Če so vse naprave v lokalnem omrežju nastavljene na možnost [Allowed] (Dovoljeno), izberite [OK] (V redu) in zaprite okno. V tem razdelku je opisano, kako nastaviti predvajalnik Windows Media Player 11, nameščen v operacijskem sistemu Windows Vista/XP*. Za podrobnosti o tem, kako upravljati predvajalnik Windows Media Player 11, glejte pomoč predvajalnika Windows Media Player 11. * V operacijskem sistemu Windows XP predvajalnik Windows Media Player 11 ni nameščen s strani proizvajalca. Pojdite na spletno stran podjetja Microsoft, prenesite namestitveni program in nato namestite predvajalnik Windows Media Player 11 v računalnik. 1 Kliknite možnost [Start] – [All Programs] (Vsi programi). 10 Izberite možnost [Allow all computers and media devices] (Dovoli vsem računalnikom in predstavnostnim napravam). 2 Izberite možnost [Windows Media Player]. Zažene se Windows Media Player 11. 60 SI

3 V meniju [Library] (Knjižnica) izberite [Media Sharing…] (Skupna raba predstavnosti ...). Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, nadaljujte z 9. korakom. 4 Ko se prikaže , izberite možnost [Networking...] (Omrežje …). 8 Potrdite, da je v oknu [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) prikazana možnost [(Private network)] ((Zasebno omrežje)), in zaprite okno. 9 Če v oknu [Media Sharing] (Skupna raba predstavnosti), ki je prikazano v 3. koraku, možnost [Share my media] (Skupna raba moje predstavnosti) ni označena, jo označite in nato izberite [OK] (V redu). Prikaže se seznam naprav, s katerimi se lahko povežete. Odpre se okno [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo). 5 Izberite možnost [Customize] (Po meri). Odpre se okno [Set Network Location] (Nastavitve omrežnega mesta). 6 Označite možnost [Private] (Zasebno) in izberite [Next] (Naprej). 10 Izberite možnost [Settings...] (Nastavitve ...), ki se prikaže poleg možnosti [Share my media to:] (Skupna raba moje predstavnosti z:). 11 Označite [Allow new devices and computers automatically] (Dovoli nove naprave in računalnike samodejno) in izberite [OK] (V redu). Opomba Ko potrdite, da se lahko sprejemnik poveže s strežnikom, počistite ta element in predvajajte zvočno vsebino, shranjeno vstrežniku. 12 Osvežite seznam strežnikov. Ko so nastavitve dokončane, osvežite seznam strežnikov v sprejemniku in s seznama izberite ta strežnik. Za podrobnosti o izbiranju strežnika glejte »Osvežitev seznama strežnikov« (stran 62). Uporaba omrežnih funkcij 7 Potrdite, da se je možnost [Location type] (Vrsta mesta) spremenila na [Private] (Zasebno), in izberite [Close] (Zapri). 61 SI