Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Osvežitev seznama

Osvežitev seznama strežnikov Ko v domače omrežje dodate nov strežnik ali ko želenega strežnika na seznamu ne morete najti, osvežite seznam strežnikov. 1 Ko je prikazan seznam strežnikov, pritisnite gumb OPTIONS. 2 Izberite možnost »Refresh« in pritisnite gumb . Prikaže se osveženi seznam strežnikov. Nasvet Sprejemnik beleži zgodovino zadnjih petih povezanih strežnikov in ti strežniki so prikazani na vrhu seznama strežnikov. Na seznamu strežnikov je lahko prikazanih do 20 strežnikov. Brisanje strežnika s seznama strežnikov 1 Ko je prikazan seznam strežnikov, izberite strežnik, ki ga želite izbrisati, in nato pritisnite gumb OPTIONS. Prikaže se meni z možnostmi. 2 Izberite možnost »Delete« in pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže potrditveni zaslon. 3 Izberite možnost »OK« in pritisnite gumb . Prikaže se napis »Completed«, izbrani strežnik pa se izbriše. Opomba Tudi če izbrišete strežnik s seznama, se bo znova pojavil na seznamu, če ga sprejemnik najde v omrežju (npr. ko osvežite seznam strežnikov). Uživanje v zvočni vsebini, shranjeni v strežniku Zvočno vsebino, shranjeno v strežniku, lahko predvajate s sprejemnikom v oblikah zapisa MP3, Linear PCM, WMA, FLAC in AAC*. Zvočnih vsebin z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights Management) s tem sprejemnikom ni mogoče predvajati. * Sprejemnik lahko predvaja le datoteke AAC s pripono ».m4a«, ».mp4« ali ».3gp«. HOME NETWORK Strežnik SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Ta sprejemnik OPTIONS HOME 1 Pritisnite gumb HOME NETWORK. Seznam strežnikov se prikaže na TV-zaslonu. Če se na TV-zaslonu prikaže zadnji izbrani element (seznam predvajanja, album, mapa itd.), večkrat pritisnite gumb RETURN O, dokler se ne prikaže seznam strežnikov. Ko se prikaže sporočilo »No server is available« ali kadar strežnik na seznamu ni na voljo, pritisnite gumb OPTIONS. Izberite možnost »Refresh« in nato pritisnite gumb . Prikaže se osveženi seznam strežnikov. Nasvet Iz osnovnega menija lahko možnost »HOME NETWORK« izberete tudi prek možnosti »Listen«. ALPHABET SEARCH V/v/B/b, ./> x 62 SI

2 Izberite strežnik, v katerem je vsebina, ki jo želite predvajati. Seznam vsebine se prikaže na TV-zaslonu. Opomba Če strežniška naprava podpira standard Wake-on-LAN, sprejemnik samodejno vklopi strežnik. Če strežnik ne podpira standarda Wake-on-LAN, strežnik vklopite že prej. Za podrobnosti glede nastavitev ali postopkov standarda Wake-on-LAN v strežniku glejte navodila za uporabo ali pomoč za strežnik. 3 Izberite želeni element (seznam predvajanja, album, mapa itd.) in nato pritisnite gumb . Če se prikaže drug element, ponovite ta korak, da zmanjšate izbiro, dokler se ne prikaže želeni element. Prikazani elementi so odvisni od povezanega strežnika. 4 Izberite želeni posnetek in nato pritisnite gumb . Predvajanje se začne. Prepričajte se, da se prek zvočnikov sprejemnika oddaja zvok. Opombe • Posnetki, ki jih sprejemnik ne more predvajati, se prikažejo tudi na TV-zaslonu. Seznama posnetkov, ki se lahko predvajajo, ne morete razvrščati. • Na vrhu imena posnetka, ki se v sprejemniku ne more predvajati, se prikaže »!«. Tak posnetek se med predvajanjem preskoči. • Če izklopite napajalni kabel iz vtičnice, se predvajanje ne nadaljuje od nazadnje izbranega elementa. • Kadar sprejemnik brska po mapi, ki ima veliko zvočne vsebine, lahko traja nekoliko dlje, da prikaže elemente. V tem primeru uporabite funkcijo Keyword Search (stran 74). Nasveta • Če izberete mapo (mapa izvajalca, zvrsti itd.) in nato pritisnete gumb N, sprejemnik predvaja vse elemente v izbrani mapi. • Ko je funkcija spremenjena v funkcijo Home Network, sprejemnik nadaljuje od nazadnje izbranega elementa, dokler ga ne izklopite. Ko je možnost »Network Standby« nastavljena na »On«, se predvajanje nadaljuje od nazadnje izbranega elementa, čeprav ste morda izklopili sprejemnik. Nastavitve možnosti Access Settings Za naprave na seznamu naprav lahko nastavite omejitve ali dovoljenje za dostop. 1 Pritisnite gumb HOME NETWORK. 2 Pritisnite gumb OPTIONS. 3 Izberite možnost »Access Settings« in nato pritisnite gumb . Nastavitev dovoljenja za samodejni dostop 1 V razdelku »Access Settings« izberite možnost »Auto Access« in pritisnite gumb . 2 Izberite možnost »Allow« ali »Not Allow« in nato pritisnite gumb . • Allow: Dostop do tega sprejemnika je dovoljen vsem napravam v domačem omrežju. Ta sprejemnik lahko zažene funkcijo PARTY kot gostiteljska naprava in se na zahtevo pridruži funkciji PARTY kot gostujoča naprava. • Not Allow: Sprejemnik omejuje novo napravo, ki dostopa do njega. Kadar v domače omrežje povezujete novo napravo, jo dodajte na seznam naprav in nastavite dovoljenje za dostop (stran 64). Opomba Na seznam naprav lahko dodate do 20 naprav. Če je 20 naprav že registriranih, se prikaže sporočilo »Device list is full« in dodajanje nove naprave na seznam ni mogoče. V tem primeru s seznama izbrišite naprave, ki jih ne potrebujete (stran 64). Uporaba omrežnih funkcij 63 SI