Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Dodajanje naprav na

Dodajanje naprav na seznam naprav 1 V razdelku »Access Settings« izberite možnost »Control Device« in pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam registriranih naprav. 2 Izberite možnost »Add Device« in nato pritisnite gumb . 3 Izberite želeno napravo in nato pritisnite gumb . Izbrana naprava se doda na seznam naprav. Za podrobnosti o nastavljanju dovoljenja za dostop glejte »Nastavitev dovoljenja za dostop za naprave« (stran 64). Nastavitev dovoljenja za dostop za naprave Za napravo na seznamu naprav lahko nastavite dovoljenje za dostop. V domačem omrežju se prepoznajo le naprave, nastavljene na možnost »Allow«. 1 V razdelku »Access Settings« izberite možnost »Control Device« in pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam registriranih naprav. 2 Izberite želeno napravo in nato pritisnite gumb . 3 Izberite možnost »Access« in nato pritisnite gumb . 4 Izberite možnost »Allow« ali »Not Allow« in nato pritisnite gumb . Brisanje naprave s seznama V 3. koraku izberite možnost »Delete« in nato pritisnite gumb . Na potrditvenem zaslonu izberite »OK« in nato pritisnite gumb . Uporaba funkcije TV SideView TV SideView je brezplačna mobilna aplikacija za oddaljene naprave (npr. pametni telefon itd.). Če s tem sprejemnikom uporabljate aplikacijo TV SideView, lahko sprejemnik preprosto upravljate z oddaljeno napravo. Registriranje naprave TV SideView 1 Pritisnite gumb HOME NETWORK. Nasvet Iz osnovnega menija lahko možnost »HOME NETWORK« izberete tudi prek možnosti »Listen«. 2 Pritisnite gumb OPTIONS. 3 Izberite možnost »TV SideView Device Registration« in nato pritisnite gumb . 4 Izberite možnost »Start Registration« in nato pritisnite gumb . Sprejemnik začne zaznavati napravo TV SideView, ki je na voljo za registracijo. Na TV-zaslonu se prikaže oznaka »Connecting«. Na napravi TV SideView pritisnite gumb »Registration«. Če v 30 sekundah sistem ne zazna nobene naprave, bo sprejemnik prekinil registracijo. 5 Izberite možnost »Finish« in nato pritisnite gumb . Preklic registracije V 4. koraku izberite možnost »Cancel« in nato pritisnite gumb . Opomba Na seznam naprav lahko dodate do 5 naprav TV SideView. Če je že registriranih 5 naprav, se prikaže sporočilo »Device full« in dodajanje nove naprave na seznam ni mogoče. V tem primeru s seznama izbrišite naprave, ki jih ne potrebujete (stran 65). 64 SI

Prikaz registrirane naprave TV SideView V 3. koraku izberite možnost »Registered TV SideView Devices« in nato pritisnite gumb . Brisanje registriranih naprav TV SideView s seznama naprav 1 V 3. koraku izberite možnost »Registered TV SideView Devices« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati, in nato pritisnite gumb . 3 Izberite možnost »Delete« in nato pritisnite gumb . 4 Izberite »OK« in nato pritisnite gumb . Izbrana naprava je izbrisana s seznama naprav. Preverjanje zaščite avtorskih pravic Ta sprejemnik ne more predvajati datotek v obliki zapisa WMA z zaščito avtorskih pravic DRM. Če datoteke WMA ne morete predvajati s tem sprejemnikom, preverite lastnosti te datoteke v računalniku, da vidite, ali je zaščitena z avtorskimi pravicami DRM. Odprite mapo ali zbirko, kjer je shranjena datoteka WMA in kliknite z desno miškino tipko, da prikažete okno [Properties] (Lastnosti). Če vidite zavihek [License] (Licenca), je datoteka zaščitena z avtorskimi pravicami DRM in je ne morete predvajati s tem sprejemnikom. Upravljanje funkcije Home Network z daljinskim upravljalnikom Namen Začasna zaustavitev predvajanja* Zaustavitev predvajanja Preskok na začetek trenutnega posnetka, prejšnji/ naslednji posnetek Ukaz Med predvajanjem pritisnite gumb X. Za nadaljevanje predvajanja pritisnite gumb N. Pritisnite gumb x. Večkrat pritisnite gumb ./>. Ponovna izbira Večkrat pritisnite gumb elementa, ki ga RETURN O, dokler se ne želite predvajati prikaže želeni imenik. Druga možnost je, da pritisnete gumb OPTIONS, izberete možnost »Server List« in nato izberete želeni element. Za vrnitev na zaslon predvajanja pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost »Now Playing«. Iskanje želenega elementa sključno besedo Spreminjanje strežnika Izbiranje ponavljajočega se predvajanja Med izbiranjem vsebine v strežniku pritisnite gumb ALPHABET SEARCH in nato vnesite ključno besedo (stran 74). Pritisnite gumb x. Izberite možnost »Server List« in pritisnite gumb . Izberite želeni strežnik in nato pritisnite gumb . Pritiskajte gumb REPEAT, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže možnost »Repeat All« ali »Repeat One«. Uporaba omrežnih funkcij 65 SI