Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Namen Izbiranje

Namen Izbiranje naključnega predvajanja Ukaz Pritiskajte gumb SHUFFLE, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže napis »Shuffle On«. * Odvisno od strežnika ali posnetka začasna zaustavitev predvajanja morda ne bo delovala, kadar je izbrana funkcija Home Network. Uporaba spletne storitve Sony Entertainment Network (SEN) Prek tega sprejemnika lahko poslušate glasbene storitve, ki so v ponudbi v spletu (funkcija SEN). Za uporabo te funkcije mora biti sprejemnik povezan z omrežjem in omrežje povezano z internetom. Za podrobnosti glejte »6: Vzpostavljanje povezave z omrežjem« (stran 29). Za več informacij o storitvi SEN obiščite naslednjo spletno stran: http://www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Ta sprejemnik Opomba Preden uporabite glasbene storitve, boste morda morali registrirati sprejemnik, kar je odvisno od ponudnika storitev. Za podrobnosti o registraciji obiščite spletno stran za podporo strankam ponudnika storitev. Številski gumbi ALPHABET SEARCH RETURN O SHIFT V naslednjih korakih je opisano, kako izbrati možnost »vTuner« kot primer ponujenih glasbenih storitev v Internetu. 1 Pritisnite gumb SEN. Seznam ponudnikov storitev se prikaže na TV-zaslonu. Če sprejemnik samodejno prikaže zadnjo izbrano storitev ali postajo, pritiskajte gumb RETURN O, dokler se ne prikaže seznam ponudnikov storitev. Nasvet SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Iz osnovnega menija lahko možnost »SEN« izberete tudi prek možnosti »Listen«. 2 Izberite možnost »vTuner« in nato pritisnite gumb . 66 SI

3 Izberite želeno mapo ali postajo in nato pritisnite gumb . • Pritiskajte gumb V/v in tako izberite element. • Pritisnite gumb , če se želite premakniti do naslednjega imenika ali za poslušanje postaje. • Za vrnitev na prejšnji imenik pritisnite gumb RETURN O. Opomba Če se prikaže napis »No service is available« in ne morete dobiti seznama ponudnikov storitev, pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost »Refresh«. Nasvet Ko je funkcija spremenjena v funkcijo SEN, sprejemnik prikazuje nazadnje izbrano storitev ali postajo, dokler ga ne izklopite. Kadar je možnost »Network Standby« nastavljena na »On«, je nazadnje izbrana storitev ali postaja prikazana, tudi če izklopite sprejemnik. Upravljanje funkcije SEN z daljinskim upravljalnikom Namen Izbira možnosti storitve Iskanje želenega elementa sključno besedo Ogled razpoložljivih informacij Ukaz Med izbiranjem ali predvajanjem vsebine v storitvi pritisnite gumb OPTIONS. Izberite možnost »Service Options« in nato pritisnite gumb . Vsebina možnosti storitve se lahko razlikuje, odvisno od izbranih storitev. Med izbiranjem vsebine v strežniku pritisnite gumb ALPHABET SEARCH in nato vnesite ključno besedo (stran 74). Večkrat pritisnite gumb DISPLAY, da si ogledate ime izvajalca, ime albuma, itd. Prednastavljanje postaj Namen Spreminjanje postaje ali storitve Uporaba različnih funkcij, kadar sprejemnik izbira ali predvaja postajo ali storitev Ukaz Pritisnite gumb RETURN O za vrnitev na seznam ponudnikov storitev, nato pa znova izberite storitev. Za ponovno vrnitev na zaslon predvajanja pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost »Now Playing«. Pritisnite gumb OPTIONS. Prikazani element se lahko razlikuje glede na izbrani element ali imenik. Postaje (do 20) lahko shranite kot priljubljene postaje. 1 Izberite postajo, ki jo želite prednastaviti. 2 Med sprejemom pridržite gumb SHIFT in pritisnite gumb ENT/MEM. Prikaže se seznam prednastavljenega pomnilnika. 3 Izberite številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb . 4 Za shranjevanje druge postaje ponovite korake od 1 do 3. Uporaba omrežnih funkcij 67 SI