Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Poslušanje

Poslušanje prednastavljene postaje 1 Pritisnite gumb SEN. Seznam ponudnikov storitev se prikaže na TV-zaslonu. Če sprejemnik samodejno prikaže zadnjo izbrano postajo, večkrat pritisnite gumb RETURN O, dokler se ne prikaže seznam ponudnikov storitev. 2 Izberite možnost »Preset« in nato pritisnite gumb . Na vrhu seznama ponudnikov se prikaže možnost »Preset«. 3 Izberite želeno prednastavljeno postajo in pritisnite gumb . Opomba Odvisno od ponudnika storitev nekaterih postaj ni mogoče prednastaviti. Če poskusite prednastaviti takšno postajo, se na zaslonu prikaže sporočilo »Not available«. Nasvet S številskimi gumbi izberite prednastavljeno postajo. Pritisnite gumb SHIFT in nato številski gumb, ki ustreza prednastavljeni številki, nato pa pritisnite gumb , da neposredno izberete prednastavljeno postajo. Uživanje v različnih glasbenih storitvah Naprava omogoča poslušanje vsebine različnih glasbenih storitev, ki so na voljo vspletu. Za več informacij o glasbenih storitvah, o tem, kako v storitvah uživati, in za registracijsko kodo sprejemnika obiščite naslednjo spletno stran. http://munlimited.com/home Preverjanje registracijske kode Ob uporabi nove glasbene storitve boste morda morali vnesti registracijsko kodo sprejemnika. 1 V meniju izberite možnost »Listen« in pritisnite gumb . 2 Izberite možnost »SEN« in pritisnite gumb . Seznam ponudnikov storitev se prikaže na TV-zaslonu. Če sprejemnik samodejno prikaže zadnjo izbrano storitev ali postajo, pritiskajte gumb RETURN O, dokler se ne prikaže seznam ponudnikov storitev. 3 Izberite možnost »Registration Code« in nato pritisnite gumb . Prikaže se registracijska koda sprejemnika. Uporaba funkcije PARTY STREAMING Zvočno vsebino, ki se trenutno predvaja v tem sprejemniku, lahko hkrati predvajate tudi v vseh napravah, ki ustrezajo funkciji PARTY STREAMING v vašem domačem omrežju. Če med uporabo brezžične povezave naletite na motnje, priključite sprejemnik na usmerjevalnik z žično povezavo (stran 31). Med pretakanjem naprava PARTY, imenovana »gostitelj PARTY«, začne funkcijo PARTY in pretaka glasbo, naprava, imenovana »gost PARTY«, pa se pridruži funkciji PARTY in prejema glasbo od »gostitelja PARTY«. Pred uporabo funkcije PARTY STREAMING se prepričajte, da je funkcija »PARTY STREAMING« nastavljena na »On« (stran 92). Gostitelj PARTY Gost PARTY Gost PARTY Gost PARTY 68 SI

PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Zagon funkcije PARTY Funkcijo PARTY lahko zaženete, tako da bodo druge naprave, ki podpirajo funkcijo PARTY STREAMING, predvajale isto glasbo, čeprav so v različnih prostorih. 1 Za pridružitev funkciji PARTY morajo biti gostujoče naprave PARTY vklopljene in pripravljene. 2 Predvajajte želeni vir zvoka. Pretakate lahko zvočno vsebino vseh zvočnih virov v tem sprejemniku. SHIFT Funkcijo PARTY STREAMING lahko uporabljate z drugimi napravami*, ki imajo spodaj prikazan logotip PARTY STREAMING. * Razpoložljive naprave, združljive s funkcijo PARTY STREAMING, se lahko razlikujejo glede na države ali regije. Za podrobnosti glede razpoložljivih naprav se obrnite na najbližjega prodajalca Sony. Opombe • Pretakate lahko le zvočno vsebino v tem sprejemniku. Med gostovanjem PARTY se video signali ne oddajajo v televizor, zvočni signali pa se bodo spremenili v dvokanalnega. V tem primeru lahko izberete le zvočno polje »2ch Stereo«. • Kadar zaženete funkcijo PARTY kot gostitelj PARTY, lahko v naslednjih primerih pride do zamika med zvočnim oddajanjem in vidnim prikazom. – Uporablja se funkcija povratnega zvočnega kanala (ARC). – Video izhod opreme je povezan s televizorjem, zvočni izhod pa z vhodnimi priključki za digitalni ali analogni zvok na sprejemniku. • Viri, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, se morda ne bodo pretakali. 3 Pritisnite gumb PARTY START. Na zaslonu se prikaže oznaka »START.PARTY«. Sprejemnik zažene pretakanje PARTY kot gostitelj PARTY. Zapiranje funkcije PARTY Pritisnite gumb PARTY CLOSE. Uporaba omrežnih funkcij 69 SI