Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

• Kadar je možnost

• Kadar je možnost »Control for HDMI« nastavljena na »On«, se bo nastavitev »HDMI Audio Out« v meniju HDMI Settings nastavila samodejno glede na nastavitve sistemskega nadzora zvoka (stran 91). • Če televizor vklopite pred vklopom sprejemnika, se predvajanje zvoka prek televizorja začasno prekine. Izklop napajanja sistema Če izklopite televizor z gumbom za vklop/ izklop na daljinskem upravljalniku televizorja, se sprejemnik in povezana oprema samodejno izklopita. Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim upravljalnikom sprejemnika. TV ?/1 Pritisnite gumb TV ?/1. Televizor, sprejemnik in povezana oprema se izklopijo. Opombi • Pred uporabo funkcije za izklop napajanja sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega vira televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizorja. • Povezane opreme morda ne bo mogoče izklopiti, odvisno od njenega stanja. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo povezane opreme. Izbira prizora Optimalna kakovost slike in zvočno polje se samodejno nastavita glede na izbrani TV-prizor. Podrobnosti postopka najdete v navodilih za uporabo televizorja. Opomba Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti, odvisno od televizorja. Korespondenčna tabela Nastavitev prizora televizorja Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Zvočno polje HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Upravljanje domačega kina Če je s sprejemnikom povezan televizor, ki podpira funkcijo »Home Theatre Control«, se na TV-zaslonu prikaže ikona za spletne aplikacije. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko preklopite vhodni vir sprejemnika ali zvočna polja, Prilagodite lahko tudi raven glasnosti osrednjega zvočnika ali globokotonca in prilagodite nastavitve funkcij »Sound Optimizer« (stran 54), »Dual Mono« (stran 90) ali »A/V Sync« (stran 89). Opomba Če želite uporabljati funkcijo Home Theatre Control, mora imeti televizor omogočen dostop do širokopasovne storitve. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja. 78 SI

Preprosto upravljanje z daljinskim upravljalnikom Meni sprejemnika lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Izberite sprejemnik (AV AMP), ki ga prepozna televizor. Opombe • Televizor sprejemnik prepozna kot »Tuner (AV AMP)«. • Vaš televizor mora biti združljiv z menijem povezave. • Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije morda ne bodo na voljo. Ostale funkcije Preklapljanje med digitalnim in analognim zvokom (INPUT MODE) Kadar opremo povežete v digitalne in analogne avdio vhodne priključke na sprejemniku, lahko način avdio vhoda fiksno nastavite na eno od obeh možnosti, ali pa preklapljate z ene možnosti na drugo, odvisno od vrste materiala, ki si ga želite ogledati. 1 V osnovnem meniju izberite možnost »Settings« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam menija z nastavitvami. 2 Izberite možnost »Input Settings« in nato pritisnite gumb . 3 Izberite možnost » Input Mode« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže izbrani način avdio vhoda. • Auto: Prednost imajo digitalni zvočni signali. Če obstaja več digitalnih povezav, imajo prednost zvočni signali HDMI. Če ni nobenega digitalnega zvočnega signala, se izberejo analogni. Ko je izbran vhod iz televizorja, imajo prednost signali povratnega zvočnega kanala (ARC). Če vaš televizor ne podpira funkcije ARC, se izberejo digitalni optični zvočni signali. Če funkcija Control for HDMI ni vklopljena niti v sprejemniku niti v televizorju, funkcija ARC ne deluje. • OPT: Določi digitalne zvočne signale, ki vstopajo v priključek DIGITAL OPTICAL. Ostale funkcije 79 SI