Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

• COAX: Določi

• COAX: Določi digitalne zvočne Primer: signale, ki vstopajo v priključek Ko DVD-predvajalnik priključite DIGITAL COAXIAL. v vtičnico OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). • Analog: Določi analogne zvočne – Priključek OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) signale, ki vstopajo v priključke dodelite možnosti »DVD«. AUDIO IN (L/R). 1 V osnovnem meniju izberite možnost Opombi »Settings« in nato pritisnite gumb . • Na zaslonu se glede na izbrani vhod prikaže Na TV-zaslonu se prikaže seznam »------« in izbira drugih načinov ni mogoča. • Če je izbrana možnost »Analog Direct«, je avdio menija z nastavitvami. vhod nastavljen na »Analog«. Drugih načinov ni 2 Izberite možnost »Input Settings« mogoče izbrati. in nato pritisnite gumb . 3 Izberite možnost »Audio Input Assign« in nato pritisnite gumb . Uporaba drugih avdio 4 Izberite ime vhoda, ki ga želite vhodnih priključkov dodeliti, in nato pritisnite gumb . (dodeljevanje avdio vhoda) 5 Izberite zvočne signale, ki jih želite dodeliti vhodu, ki ste ga izbrali v 4. Vhodne digitalne priključke lahko dodelite koraku z gumbi V/v/B/b. drugemu vhodu, če privzete nastavitve priključkov ne ustrezajo povezani opremi. 6 Pritisnite gumb . Ko na novo dodelite vhodne priključke, lahko z gumbom za vhod (ali gumbom INPUT SELECTOR na sprejemniku) izberete opremo, ki ste jo povezali. Ime vhoda BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Avdio vhodni OPT 1 a a a a* a a priključki, ki jih lahko OPT 2 a a a a a a dodelite COAX a a a a a a* Brez a* a* a* a a* a *Privzeta nastavitev Opombi • Ko dodelite digitalni avdio vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno. • Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev. 80 SI

Uporaba povezave z dvojno ojačitvijo 1 V osnovnem meniju izberite možnost »Settings« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam menija z nastavitvami. 2 Izberite možnost »Speaker Settings« in nato pritisnite gumb . 3 Izberite možnost »Speaker Pattern« in nato pritisnite gumb . 4 Izberite ustrezni vzorec zvočnika, tako da ni nobenih prostorskih zvočnikov na hrbtni strani in visokotonskih zvočnikov na sprednji strani, ter pritisnite gumb . 5 Izberite možnost »SB Assign« in nato pritisnite gumb . 6 Izberite možnost »Bi-Amp« in nato pritisnite gumb . Isti signali, ki se oddajajo prek priključkov SPEAKERS FRONT A, se lahko oddajajo tudi prek priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Povrnitev privzetih tovarniških nastavitev Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in v sprejemniku povrnete privzete tovarniške nastavitve, in sicer po spodnjem postopku. Ta postopek se lahko uporablja tudi za inicializacijo sprejemnika pred prvo uporabo. Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe na sprejemniku. ?/1 1 Pritisnite gumb ?/1 za izklop sprejemnika. 2 Gumb ?/1 pridržite za 5 sekund. Na zaslonu se prikaže oznaka »CLEARING«, ki se nato spremeni voznako »CLEARED!«. Spremenjene ali prilagojene nastavitve se ponastavijo na privzete vrednosti. Izhod iz menija Pritisnite gumb HOME. Opombi • Pred samodejnim umerjanjem možnost »SB Assign« nastavite na »Bi-Amp«. • Če možnost »SB Assign« nastavite na »Bi-Amp«, nastavitve jakosti in razdalje prostorskih zvočnikov na hrbtni strani postanejo neveljavne in uporabijo se nastavitve sprednjih visokotonskih zvočnikov. Opomba Brisanje pomnilnika lahko traja nekaj minut. Sprejemnika ne izklapljajte, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »CLEARED!«. Ostale funkcije 81 SI