Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nasveti • Nastavitvi

Nasveti • Nastavitvi »Large« in »Small« za vsak zvočnik določata, ali notranji zvočni procesor prekine signal nizkih tonov iz tega kanala. Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne frekvence nizkih tonov v globokotonec ali druge zvočnike »Large«. Ker ima nizkotonski zvok določeno mero usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če je mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike nastavite na velikost »Large«, če želite, da se prek njih oddajajo frekvence nizkih tonov. Če pa po drugi strani uporabljate velik zvočnik, a ne želite, da se prek njega oddajajo frekvence nizkih tonov, ga nastavite na velikost »Small«. Če je zvok na splošno nižji od želenega, vse zvočnike nastavite na velikost »Large«. Če ni dovolj nizkih tonov, lahko moč nizkih tonov povečate z izenačevalnikom. • Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov. • Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost »Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja prostorska in sprednja visokotonska zvočnika ravno tako nastavi možnost »Small«. • Če ne uporabljate globokotonca, se sprednji zvočniki samodejno nastavijo na velikost »Large«. x Prehodna frekvenca zvočnika Omogoča nastavitev prehodne frekvence zvočnikov, za katere je bila v meniju Speaker Settings velikost nastavljena na »Small«. Po samodejnem umerjanju je za vsak zvočnik nastavljena izmerjena prehodna frekvenca zvočnika. 1 Na zaslonu izberite parameter pod zvočnikom, za katerega želite prilagoditi prehodno frekvenco, in nato pritisnite gumb . 2 Prilagodite vrednost in nato pritisnite gumb . x Preizkusni ton Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete vrsto preizkusnega tona. Nasveta • Če želite prilagoditi raven vseh zvočnikov hkrati, pritisnite gumb 2 +/–. Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER VOLUME na sprejemniku. • Prilagojena vrednost je med prilagajanjem prikazana na TV-zaslonu. Oddajanje preizkusnega tona iz vsakega zvočnika Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate vzaporedju. 1 Izberite možnost »Test Tone« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite želeno vrsto preizkusnega tona in zvočnika, nato pritisnite gumb . •Off: Oddajanje preizkusnega tona iz vsakega zvočnika upravljate ročno. • Auto: Preizkusni ton se iz vsakega zvočnika odda v zaporedju. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: Izberete lahko, kateri zvočniki naj oddajajo preizkusni ton. 3 Prilagodite jakost zvočnika za ročni preizkus in nato pritisnite gumb . *Možnost »Fix SB« se prikaže le, kadar je povezan zvočnik za prostorski zvok na hrbtni strani. x Enota za merjenje razdalje Omogoča izbiranje enote merjenja za nastavljanje razdalj. • feet: Razdalja se prikaže v čevljih. • meter: Razdalja se prikaže v metrih. 88 SI

Meni z zvočnimi nastavitvami Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri. x D.L.L. (Digital Legato Linear) Funkcija D.L.L. je tehnologija v lasti podjetja Sony, ki omogoča predvajanje nizkokakovostnih digitalnih in analognih zvočnih signalov v visoki kakovosti. • Auto 1: Ta funkcija je na voljo za zvočne oblike zapisa s stiskanjem z izgubo in analogne zvočne signale. • Auto 2: Ta funkcija je na voljo za linearne signale PCM ter zvočne oblike zapisa s stiskanjem z izgubo in analogne zvočne signale. •Off Opombi • Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od vsebine, predvajane prek naprave USB ali domačega omrežja. • Ta funkcija deluje, kadar je izbrana možnost »A.F.D. Auto«, »Multi Stereo«, »2ch Stereo« ali »Headphone (2ch)«. Kljub temu pa ta funkcija v naslednjih primerih ne deluje. – Izbran je vhod »FM TUNER« ali »AM TUNER«. – Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco vzorčenja, različno od 44,1 kHz. – Sprejemajo se signali Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ali DTS-HD High Resolution Audio. –Ko je vključena omrežna funkcija, se sprejemajo signali s frekvenco vzorčenja, različno od 44,1 kHz. x Optimiziranje zvoka Vam omogoča uživanje v jasnih in dinamičnih zvokih pri nizki glasnosti. Za podrobnosti glejte »Uporaba funkcije Sound Optimizer« (stran 54). •Normal •Low •Off x Izenačevalnik Omogoča ročno prilagoditev glasnosti nizkih in visokih tonov posameznih zvočnikov. Za podrobnosti glejte »Prilagajanje izenačevalnika« (stran 54). x Zvočno polje Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki se uporablja za vhodne signale. Za podrobnosti glejte »Predvajanje zvočnih učinkov« (stran 51). x Sinhronizacija A/V (Sinhronizira zvočni in video izhod) Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka in vidnim prikazom. Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor. •HDMI Auto: Časovni zamik med oddajanjem zvoka in vidnim prikazom za monitor, povezan prek možnosti HDMI, se bo samodejno prilagodil glede na informacije za televizor. Ta funkcija je na voljo le, če monitor podpira funkcijo A/V Sync. • 0 ms – 300 ms: Zamik lahko prilagajate v obsegu od 0 do 300 ms v korakih po 10 ms. Opombi • Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost »Analog Direct«. • Zakasnitev je lahko različna; odvisno od nastavitev oblike zapisa zvoka, zvočnega polja, vzorca postavitve zvočnikov in razdalje zvočnikov. x Samodejna nastavitev glasnosti Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno – odvisno od vhodnega signala ali vsebine priključene opreme. Ta funkcija je uporabna, ko je na primer zvok reklam glasnejši od zvoka TV-programov. •On •Off Prilagajanje nastavitev 89 SI