Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

1 Izberite možnost

1 Izberite možnost »Name In« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite vhod, ki ga želite poimenovati, in nato pritisnite gumb . 3 Z gumbom V/v izberite znak in pritisnite gumb b. Mesto vnosa lahko spreminjate zgumbom B/b. 4 Vnesite posamezne znake, tako da ponovite postopek iz 3. koraka, in pritisnite gumb . Vneseno ime se shrani. Meni z omrežnimi nastavitvami Prilagodite lahko nastavitve za omrežje. Meni omrežnih nastavitev je na voljo le, kadar je izbrana funkcija Home Network ali SEN. x Internetne nastavitve Omogoča opravljanje omrežnih nastavitev. Za podrobnosti glejte »Konfiguriranje omrežnih nastavitev sprejemnika« (stran 35). • Nastavitev žičnega omrežja • Nastavitev brezžičnega omrežja x Informacije Za omrežje lahko preverite omrežne informacije. 1 Izberite možnost »Information« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite element nastavitve, ki ga želite preveriti, in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikažejo informacije o trenutni nastavitvi. Preverite lahko nastavitve* za možnosti »Physical Connection«, »SSID«, »Security Settings«, »IP Address Settings«, »IP Address«, »Subnet Mask«, »Default Gateway«, »DNS Settings«, »Primary DNS«, »Secondary DNS« in »MAC Address«. * Elementi nastavitve se med nastavitvijo razlikujejo, odvisno od omrežne opreme in vrste povezave. x PARTY STREAMING Sprejemnik lahko nastavite tako, da uporablja funkcijo PARTY STREAMING. 1 Izberite možnost »PARTY STREAMING« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite »On« ali »Off« in nato pritisnite gumb . • On: Druge naprave v domačem omrežju lahko zaznajo sprejemnik. Sprejemnik lahko zažene ali zapre funkcijo PARTY oziroma se pridruži funkciji PARTY ali jo zapusti. • Off: Druge naprave v domačem omrežju lahko zaznajo sprejemnik. Sprejemnik ne more zagnati ali zapreti funkcije PARTY oziroma se ne more pridružiti funkciji PARTY ali je zapustiti. x Ime naprave Omogoča dodelitev imena naprave sprejemniku v dolžini do 30 znakov, tako da bodo sprejemnik v domačem omrežju druge naprave zlahka prepoznale. Dodelitev imena naprave 1 Izberite možnost »Device Name« in nato pritisnite gumb . 2 Pritisnite gumb , da izberete trenutno ime naprave. 3 Pridržite gumb SHIFT in nato številski/ besedilni gumb, da vnesete ime naprave. 4 Pritisnite gumb . Nasvet Privzeto ime naprave je »STR-DN840 ******«. »******« je zadnjih 6 številk naslova MAC sprejemnika. 92 SI

x Stanje pripravljenosti omrežja Kadar je način »Network Standby« nastavljen na »On«, lahko sprejemnik vedno povezujete in nadzirate prek omrežja. 1 Izberite možnost »Network Standby« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite »Off« ali »On« in nato pritisnite gumb . • On: Omrežna funkcija deluje, tudi če je sprejemnik v stanju pripravljenosti in nadaljuje z delovanjem, kadar ga nadzirate prek omrežja. • Off: Če je sprejemnik v stanju pripravljenosti, se omrežna funkcija izklopi. Ko sprejemnik znova vklopite, traja dlje, da začne znova delovati. Opomba Kadar je sprejemnik v stanju pripravljenosti, indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) na sprednji plošči zasveti oranžno, če je možnost »Network Standby« nastavljena na »On«. Meni s sistemskimi nastavitvami Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite. x Jezik Omogoča izbiro jezika za sporočila na zaslonu. •Angleščina • Francoščina •Nemščina • Španščina x Samodejni preklop v stanje pripravljenosti Omogoča nastavitev sprejemnika, da samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate ali kadar vanj ne vstopajo nobeni signali. • On: preklopi v stanje pripravljenosti po približno 20 minutah. • Off: Ne preklopi v stanje pripravljenosti. Opombi • Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih: – izbran je vhod »FM TUNER«, »AM TUNER«, »USB«, »HOME NETWORK« ali »SEN«, – uporabljate funkcijo PARTY STREAMING ali AirPlay, – programska oprema sprejemnika se posodablja. • Če hkrati uporabljate samodejni preklop v stanje pripravljenosti in izklopni časovnik, ima izklopni časovnik prednost. x Posodobitev omrežja Programsko opremo sprejemnika lahko posodobite na najnovejšo različico. Za podrobnosti glejte »Posodabljanje programske opreme« (stran 72). Preverjanje različice programske opreme 1 Izberite možnost »Network Update« in nato pritisnite gumb . 2 Izberite možnost »Version« in nato pritisnite gumb . Različica programske opreme se prikaže na TV-zaslonu. x Opozorilo o posodobitvah Določa, ali vas sistem obvesti o novi različici programske opreme s sporočilom, ki se prikaže na TV-zaslonu. •On •Off Prilagajanje nastavitev 93 SI