Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Indikatori na displeju A

Indikatori na displeju A Indikator ulaza Označava ulaz koji se trenutno koristi. HDMI Risiver prepoznaje opremu koja je povezana preko HDMI IN priključka. ARC Izabran je TV ulaz i detektovani su signali funkcije Audio Return Channel (ARC). COAX Uređaj dobija digitalni signal preko priključka COAXIAL (stranica 79). OPT Uređaj dobija digitalni signal preko priključka OPTICAL (stranica 78). B PARTY Svetli kada je aktivirana funkcija PARTY STREAMING (stranica 67). C S.OPTIMIZER Svetli kada je aktivirana funkcija Sound Optimizer (stranica 53). D D.C.A.C. Svetli nakon primene rezultata merenja pomoću funkcije „Auto Calibration“. E TrueHD* Svetli kada risiver dekodira Dolby True HD signale. F DTS(-HD) indikator* Svetli kada risiver dekodira odgovarajuće signale u DTS formatu. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikator sistema zvučnika (stranica 34) H Indikator podešavanja ST Svetli kada risiver pronađe stereo prenos. MEM Svetli kada je aktivirana funkcija za memorisanje, npr memorisanje radio stanica (stranica 48) itd. I SLEEP Svetli kada je aktiviran merač vremena za isključivanje (stranica 14). J EQ Svetli kada je aktiviran ekvilajzer. K D.L.L. Svetli kada je aktivirana funkcija D.L.L. (Digital Legato Linear) (stranica 87). L D.R.C. Svetli kada je aktivirano komprimovanje dinamičkog opsega (stranica 88). M NEO:6 Svetli kada je aktivirano DTS Neo:6 Cinema/Music dekodiranje (stranica 51). 10 SR

N Dolby Pro Logic indikator Svetli kada risiver obrađuje Dolby Pro Logic signale. Ova tehnologija matričnog dekodera za surround zvuk može da poboljša ulazne signale. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Napomena Ovi indikatori možda neće svetleti u zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika. O A.P.M. Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching). Funkciju A.P.M. možete da koristite samo u okviru funkcije DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (stranica 32). P UPDATE Svetli kada je dostupna nova verzija softvera (stranica 71). Q Indikator jačine signala bežičnog LAN-a Označava jačinu signala bežičnog LAN-a (stranica 37, 38). Nema signala. Signal je slab. Osrednji signal. Jak signal. R Indikator žičanog LAN-a Svetli kada je priključen LAN kabl. S USB Svetli kada je detektovan iPod/iPhone ili USB uređaj. * Prilikom reprodukcije diskova u Dolby Digital ili DTS formatu, uverite se da ste povezali kablove za digitalno emitovanje, da INPUT MODE nije podešen na „Analog“ (stranica 78) ili da nije izabrana opcija „Analog Direct“. 11 SR