Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Ne možete da izaberete

Ne možete da izaberete prethodno izabranu numeru. • Informacije o numeri su možda promenjene na serveru. Ponovo izaberite server sa liste servera (stranica 60). Uređaji na kućnoj mreži ne mogu da se povežu sa risiverom. •„Network Standby“ je možda podešen na „Off“. Uključite risiver ili podesite „Network Standby“ na „On“ u meniju Network Settings (stranica 91). • Proverite da li je mreža pravilno podešena. Ako nije, nije moguće uspostaviti vezu (stranica 91). • Uređaj sa liste uređaja je podešen na „Not Allow“ (stranica 62) ili nije dodat na listu uređaja (stranica 62). • Postavljen je maksimalan broj od 20 uređaja koji se mogu povezati. Obrišite nepotrebne uređaje sa liste uređaja, a zatim podesite „Auto Access“ na „Allow“ (stranica 62). • Rad risivera preko servera je obustavljen ako risiver obavlja neku od sledećih radnji: – Reprodukuje numeru uskladištenu na serveru (risiver radi kao plejer) – Ažurira softver –Formatira sistem Risiver ne može automatski da se uključi kada mu pristupaju uređaji na mreži. • Sam risiver ne podržava standard „Wake-on-LAN“. Zato risiver nije moguće uključiti pomoću opcije „Wake-on-LAN“ kada je „Network Standby“ podešen na „Off“. Podesite „Network Standby“ na „On“ u meniju Network Settings (stranica 90) kako bi risiver mogao da reaguje na radnje drugih uređaja preko mreže (stranica 91). Uređaji na mreži ne mogu da uključe risiver. • Risiver ne može da se uključi kada drugi uređaji na mreži pokrenu opciju „Wake-on-LAN“. Risiver ne može da reprodukuje numeru koju trenutno reprodukuje PARTY domaćin. • PARTY domaćin reprodukuje numeru audio formata koji ne može da se reprodukuje na risiveru. • Možda će proći izvesno vreme dok ne počne da se reprodukuje zvuk. Risiver se slučajno uključuje u sistem koji koristi funkciju PARTY. • Ako je pokrenuto više od jedne funkcije PARTY kada se risiver uključi u sistem, risiver možda neće moći da se uključi u željeni sistem koji koristi funkciju PARTY. Prekinite drugu funkciju PARTY, a zatim se uključite u željeni sistem koji koristi funkciju PARTY. AirPlay Risiver nije moguće pronaći sa iOS uređaja. • Proverite podešavanje zaštitnog zida bezbednosnog softvera. Pogledajte veb-sajt (stranica 112) za više detalja. • Uverite se da je iOS uređaj ili računar sa iTunes-om povezan sa kućnom mrežom. • Ažurirajte verziju AirPlay softvera risivera i iOS uređaja na najnoviju verziju (stranica 71). Zvuk je isprekidan. • Zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od faktora kao što su mrežno okruženje kada koristite bežičnu mrežu. • Serveri su preopterećeni. Zatvorite sve nepotrebne aplikacije koje trenutno koristite. 110 SR

Risiverom nije moguće upravljati. • Ažurirajte softver iOS uređaja na najnoviju verziju (stranica 71). • Ažurirajte softver risivera na najnoviju verziju (stranica 71). • Uverite da se sadržaj sa nekog drugog uređaja ne emituje na AirPlay kompatibilnom uređaju u isto vreme. Tasteri kao što su 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT ne rade. • Uverite se da su podešavanja koja dozvoljavaju iTunes-u da prihvati kontrole sa ovog risivera aktivna. • Risiver nije izabran kao udaljeni zvučnik na iOS uređaju. Izaberite risiver kao mrežni zvučnik. SEN Risiver ne možete da povežete sa uslugom. • Uverite se da je ruter za bežični LAN router/pristupna tačka uključena. • Proverite status mreže. Pogledajte „Information“ (stranica 91), a zatim izaberite „Physical Connection“ u koraku 2. Ako se prikaže poruka „Connection Fail“, ponovo podesite mrežnu vezu (stranica 55). • Ako je sistem povezan sa bežičnom mrežom, približite risiver i ruter za bežični LAN/pristupnu tačku i ponovo obavite podešavanje. • Ako vaš ugovor sa dobavljačem Interneta ograničava internet vezu na samo jedan uređaj u datom trenutku, ovaj uređaj neće moći da pristupi Internetu ako je drugi uređaj već povezan. Kontaktirajte svog operatera ili dobavljača usluge. Zvuk je isprekidan. • Brzina protoka bežičnog LAN-a je možda premala. Približite risiver i ruter za bežični LAN/pristupnu tačku tako da se između njih ne nalaze prepreke. „BRAVIA“ Sync (Kontrola preko HDMI-ja) Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ ne radi. • Proverite HDMI vezu (stranica 24). • Uverite se da je funkcija „Control for HDMI“ podešena na „On“ u meniju HDMI Settings (stranica 89). • Uverite se da je povezana oprema kompatibilna sa funkcijom Control for HDMI. • Proverite podešavanja funkcije „Kontrola preko HDMI-ja“ na povezanoj opremi. Pogledajte uputstva za upotrebu povezane opreme. • Ako iskopčate HDMI kabl ili promenite kabl, ponovite postupak koji je opisan u odeljku „Priprema za funkciju „BRAVIA Sync““ (stranica 75). • Kada je funkcija „Control for HDMI“ podešena na „Off“, „BRAVIA Sync“ ne funkcioniše ispravno, čak iako je oprema povezana sa HDMI IN priključkom. • Vrste i broj opreme kojom može da upravlja „BRAVIA Sync“ su ograničene HDMI CEC standardom na sledeći način: – Oprema za snimanje (Blu-ray Disc rikorder, DVD rikorder itd.): do tri uređaja – Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc plejer, DVD plejer itd.): do tri uređaja – Oprema za tjuner: do četiri uređaja – AV risiver (audio sistem): do jedan uređaj Dodatne informacije 111 SR