Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Zadnji panel A Odeljak

Zadnji panel A Odeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT Priključci HDMI IN/OUT* (stranica 23, 26, 28) Priključci OPTICAL IN (stranica 23, 27) Priključak COAXIAL IN (stranica 28) B Odeljak TUNER C Odeljak NETWORK Priključak FM ANTENNA (stranica 29) Priključci AM ANTENNA (stranica 29) LAN port (stranica 31) E Odeljak AUDIO INPUT/OUTPUT Beli (L) Priključci AUDIO IN Crveni (R) (stranica 23, 27, 28) Crni SUBWOOFER OUT priključci (stranica 21) F Odeljak VIDEO INPUT/OUTPUT (stranica 23, 27) Žuti Priključci VIDEO IN/OUT* * Morate da povežete televizor sa HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključkom da biste mogli da gledate sliku sa izabranog ulaza (stranica 23). Antena za bežični LAN (stranica 31) D Odeljak SPEAKERS (stranica 21) 12 SR

Daljinski upravljač Koristite isporučeni daljinski upravljač da biste upravljali ovim risiverom i ostalom opremom. Daljinski upravljač je programiran za upravljanje Sony audio/ video opremom. Možete ponovo da programirate tastere za izbor ulaza prema odgovarajućoj opremi koja je povezana sa risiverom (stranica 99). RM-AAU169 Korišćenje tastera u ružičastoj boji Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite taster u ružičastoj boji koji želite da koristite. Primer: Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite MEM (E). 2 Pritisnite 1 Držite taster Upravljanje risiverom A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja) Uključivanje risivera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja. Ušteda energije u režimu mirovanja Kada su funkcije „Control for HDMI“, „Network Standby“ i „Pass Through“ i podešene na „Off“. B TV ?/1 1) (uključivanje/režim mirovanja) Uključivanje televizora ili njegovo postavljanje u režim mirovanja. C Tasteri za izbor ulaza Biranje opreme koju želite da koristite. Kada pritisnete bilo koji od ovih tastera, risiver se uključuje. Tasteri su programirani za upravljanje Sony opremom. Numerički/tekstualni tasteri 1) 2) Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite numeričke/tekstualne tastere za obavljanje sledećih radnji: – memorisanje stanica/biranje memorisanih stanica (stranica 48). 13 SR