Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

– biranje broja

– biranje broja numere. Pritisnite 0/ 10 /= da biste izabrali numeru broj 10. – biranje broja kanala. – biranje slova (ABC, DEF itd.). – izaberite .@ za znakove interpunkcije (!, ? itd.) ili druge simbole (#, % itd.) prilikom unosa teksta za mrežne funkcije. Pritisnite TV u (C), držite SHIFT (N), a zatim pritisnite numeričke tastere da biste birali TV kanale. CHARACTER Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite CHARACTER da biste izabrali tip znakova za mrežne funkcije. Svaki put kada pritisnete CHARACTER, tip znakova se menja sledećim redosledom: „abc“ (mala slova) t „ABC“ (velika slova) t „123“ (brojevi) CLEAR 1) Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite CLEAR da biste – izbrisali slovo prilikom unosa teksta za mrežne funkcije. – obrisali grešku kada pritisnete pogrešan numerički/tekstualni taster. D ALPHABET SEARCH Pronalaženje stavke pomoću ključne reči (stranica 73). ALPHABET PREV Potraga prethodne stavke. ALPHABET NEXT Potraga sledeće stavke. E SLEEP Pritisnite AMP (X), a zatim pritisnite SLEEP da biste podesili risiver tako da se automatski isključi u određeno vreme. Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz na displeju se menja na sledeći način: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF 14 SR Saveti • Da biste proverili preostalo vreme do isključivanja risivera, pritisnite SLEEP. Preostalo vreme će se prikazati na displeju. • Merač vremena za isključivanje će biti poništen u sledećim slučajevima. – Kada ponovo pritisnete SLEEP. – Kada ažurirate softver risivera. – Kada pritisnete ?/1. MEM Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite MEM da biste memorisali stanicu kada koristite tjuner. F iPhone CTRL Ulazak u režim za upravljanje iPhone/iPod uređajem kada koristite iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska. TOP MENU 1) Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija BD-ROM ili DVD diska. H AMP MENU Prikazivanje menija za upravljanje risiverom (stranica 92). I OPTIONS 1) Prikazivanje i izbor stavki u meniju sa opcijama. J HOME 1) Prikazivanje glavnog menija za upravljanje audio/video opremom. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Nazad/napred, preskakanje, reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje. TUNING +/– 1) Skeniranje stanice. D.TUNING 2) Ulazak u režim za direktno podešavanje. PRESET +/– 1) Biranje memorisanih stanica ili kanala. L SOUND FIELD +/– 2) Biranje zvučnog polja (stranica 50).

M PURE DIRECT (stranica 54) Ulazak u režim Pure Direct. N SHIFT Menjanje funkcije tastera na daljinskom upravljaču radi aktiviranja tastera uružičastoj boji. O +/– Istovremeno podešavanje nivoa zvuka svih zvučnika. P Privremeno isključivanje zvuka. Pritisnite ponovo ovaj taster da biste uključili zvuk. Q RETURN O 1) Vraćanje na prethodni meni ili izlazak iz menija kada se na ekranu televizora prikazuje meni ili vodič. R 1) , V/v/B/b 1) Pritisnite V/v/B/b da biste izabrali stavku u meniju, a zatim pritisnite da biste potvrdili izabranu stavku ili ušli u nju. S DISPLAY 1) Prikaz informacija na displeju. T SHUFFLE 1) Reprodukcija numere ili fascikle nasumičnim redosledom. REPEAT 1) Ponavljanje reprodukcije numere ili fascikle. U PARTY START/CLOSE 2) Pokretanje ili zatvaranje funkcije PARTY (stranica 68). PARTY JOIN/LEAVE Ulazak u funkciju PARTY ili izlazak iz nje (stranica 69). V PREVIEW (HDMI) Biranje funkcije „Preview for HDMI“. Uključivanje pregleda u realnom vremenu (slika u slici) sadržaja sa uređaja koji je povezan sa ovim risiverom putem HDMI ulaza. Pritiskajte V/v da biste izabrali svaki od pregleda sa HDMI ulaza, a zatim pritisnite da biste potvrdili izabranu stavku ili ušli u nju. (Ovu funkciju pokreće tehnologija Silicon Image InstaPrevue) Napomena Funkcija „Preview for HDMI“ je dostupna za HDMI BD, DVD, GAME i VIDEO ulaz. Saveti • Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima: – Oprema nije povezana sa ulaznim HDMI priključkom. – Oprema koja je povezana sa podržanim ulaznim HDMI priključkom nije uključena. – Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz. – Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“. – Kada uređaj prima nepodržani HDMI video format (480i, 576i, 4K, neki 3D video signali, neki signali sa video kamere ili VGA signal). • Pregled „slika u slici“ se neće prikazivati kada uređaj dobija 4K ili neke 3D video signale. W TV INPUT 1) Biranje ulaznog signala (TV ulaz ili video ulaz). X AMP Aktiviranje risivera. 1) Pogledajte tabelu na stranici 16 da biste videli informacije o tasterima koje možete da koristite za kontrolu svakog uređaja. 2) Na tasterima 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/Ni SOUND FIELD + se nalazi mala izbočina. Koristite ih kao referencu prilikom korišćenja risivera. Napomene • Gorenavedene informacije služe samo kao primer. • U zavisnosti od modela povezanih komponenti, neke funkcije opisane u ovom odeljku možda neće raditi sa isporučenim daljinskim upravljačem. 15 SR