Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Digitalni formati zvuka

Digitalni formati zvuka koje podržava risiver Digitalni formati zvuka koje ovaj risiver može da dekodira zavise od priključaka za digitalni audio izlaz na opremi koju ste povezali. Ovaj risiver podržava sledeće audio formate: Audio format [Display] Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Višekanalni linearni PCM a) [PCM] Maksimalan broj kanala Veza između opreme za reprodukciju i risivera COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko oprema za reprodukciju ne podržava taj format. Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju. b) Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz se reprodukuju na 96 kHz ili 88,2 kHz. 18 SR

Povezivanje 1: Postavljanje zvučnika Ovaj risiver vam omogućava da koristite sistem od najviše 7.2 kanala (7 zvučnika i 2 subwoofer-a). Primer konfiguracije sistema zvučnika 7.1-kanalni sistem zvučnika sa zadnjim okružujućim zvučnicima Možete da uživate u reprodukciji visoke vernosti zvuka koristeći DVD ili Blu-ray Disc softver koji je snimljen u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom formatu. • Raspored 6.1-kanalnog sistema zvučnika Postavite zadnji surround zvučnik iza mesta na kojem sedite. Povezivanje A Prednji zvučnik (levi) B Prednji zvučnik (desni) C Centralni zvučnik D Okružujući zvučnik (levi) E Okružujući zvučnik (desni) F Zadnji okružujući zvučnik (levi)* G Zadnji okružujući zvučnik (desni)* H Prednji gornji zvučnik (levi)* I Prednji gornji zvučnik (desni)* J Subwoofer * Ne možete da istovremeno koristite zadnje surround zvučnike i prednje gornje zvučnike. 5.1-kanalni sistem zvučnika Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom okružujućem bioskopskom zvuku, potrebno vam je pet zvučnika (dva prednja zvučnika, centralni zvučnik i dva okružujuća zvučnika) ibaszvučnik. • Raspored 7.1-kanalnog sistema zvučnika Postavite zadnje surround zvučnike prema slici ispod. Ugao A bi trebalo da bude jednak. 19 SR