Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

* Kada povežete

* Kada povežete subwoofer koji ima funkciju za automatski ulazak u režim pripravnosti, isključite tu funkciju dok gledate filmove. Ako je funkcija za automatski ulazak u režim pripravnosti uključena, bas zvučnik će automatski preći u režim pripravnosti na osnovu nivoa ulaznog signala na bas zvučniku izvuk se možda neće emitovati. ** Napomene o povezivanju preko priključaka SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. – Ako povezujete samo jedan zadnji surround zvučnik, povežite ga sa priključkom L. – Ako imate dodatni sistem prednjih zvučnika, povežite ih sa ovim priključcima. Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju Speaker Settings (stranica 85). Možete da izaberete željeni sistem prednjih zvučnika pomoću tastera SPEAKERS na risiveru (stranica 34). – Možete da povežete prednje zvučnike sa ovim priključcima pomoću veze za dva pojačala (stranica 22). Podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“ u meniju Speaker Settings (stranica 85). Napomena Kada postavite i povežete zvučnike, ne zaboravite da u meniju Speaker Settings izaberete šablon zvučnika (stranica 83). Veza za dva pojačala Ako ne koristite zadnje surround zvučnike i prednje gornje zvučnike, prednje zvučnike možete da povežete na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B koristeći vezu za dva pojačala. Prednji zvučnik (desni) Prednji zvučnik (levi) Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani prednjih zvučnika na priključke SPEAKERS FRONT A i povežite priključke na Hi (ili Lo) strani prednjih zvučnika na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće iz Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako biste izbegli kvar risivera. Kada uspostavite vezu za dva pojačala, podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“ u meniju Speaker Settings (stranica 85). 22 SR

3: Povezivanje sa televizorom Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada na priključak HDMI TV OUT ili MONITOR OUT povežete televizor. Risiverom možete da upravljate koristeći OSD (On-Screen Display) ako na priključak HDMI TV OUT povežete televizor. Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog napajanja. Povezivanje Audio signali TV Video signali Audio/Video signali ili ARC A** B** C D* A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se) B Audio kabl (ne isporučuje se) C Video kabl (ne isporučuje se) D HDMI kabl (ne isporučuje se) Sony preporučuje da koristite kabl koji je odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl. Preporučeno povezivanje Alternativno povezivanje 23 SR